Avaleht Haridus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis alustavad õpinguid Ukraina sõjapõgenikest õed
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis alustavad õpinguid Ukraina sõjapõgenikest õed

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis alustavad õpinguid Ukraina sõjapõgenikest õed

Eestis ajutist kaitset saavatel Ukraina sõjapõgenikest kutseharidustasemega õdedel algas Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 28. septembril rakenduskõrgharidusõpe õe õppekaval. Kokku alustab õpinguid 23 Ukraina tudengit.

Alates sõja puhkemisest on kõrgkoolid koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga otsinud võimalusi ja valmistunud Ukrainast Eestisse saabunud tervishoiutöötajate koolitamiseks ning nende pooleli jäänud tervishoiu- ja meditsiinihariduse jätkamise toetamiseks. Juunis kuulutas Tallinna Tervishoiu Kõrgkool välja rakenduskõrgharidusõppe vastuvõtu Eestis ajutist kaitset saavatele Ukraina sõjapõgenikest kutseharidustasemega õdedele, kes nüüd saavad alustada õpingutega. Ukraina õed saavad õppekava lõpetamise järgselt Euroopa Liidu direktiividele vastava õe hariduse ja bakalaureusekraadi. Õppekava õppeaeg kestab kaks aastat ning pikeneb kuni aasta eesti keele õpingute arvelt.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal märkis, et ministeerium toetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli eraldi õppegrupi avamisel Ukraina kutseharidusega õdedele. „Ehkki Ukraina sõjapõgenikest õdedel võib olla rikkalik töökogemus, ei vasta nende riigis saadud haridus Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele,“ ütles Veinthal. „Selleks, et Ukraina õed saaksid Eesti tervishoiusüsteemis võrdväärselt panustada, on neil vaja kõrgharidust. Loodame, et nende sisseelamine Eesti kõrgkooliellu läheb ladusalt ning et neil jätkub püsivust ka eesti keele õppimisel.“

„Alustav õdede õppekava õpperühm ei ole kõrgkooli esimene kokkupuude Ukrainaga. Oleme aastate jooksul koolitanud Ukraina tegevusterapeute ja õdesid. See rühm on väike, aga selle mõte on suur – rahvusvaheline diplom ja oskused annavad uue alguse kas siis Euroopa Liidus või õdede kodumaal,“ ütles Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits.

„Meil on hea meel, et Ukraina õed õppima asuvad, et omandada kõigepealt eesti keel ja siis õe kõrgharidus. Olen kindel, et õppeprotsess saab olema kahepoolne ja kerge ei saa see olema, küll aga huvitav,“ ütles Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa.