1. Avaleht
  2. Keskkond
  3. Algab konkurss „Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas“
Algab konkurss „Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas“

Algab konkurss „Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas“

SA Keskkonnakogu koostöös Tallinna Keskkonnaameti ja Haridusametiga kuulutab välja konkursi „Keskkonnasõbralik haridusasutus Tallinnas“, kuhu on oodatud osalema kõik pealinna koolieelsed lasteasutused ja üldhariduskoolid. Taotlusi tunnustusele kandideerimiseks saab esitada 4. veebruarist kuni 3. maini k.a.

Konkursi eesmärgiks on motiveerida haridusasutusi väärtustama jätkusuutlikku arengut ja toetama seda keskkonnateadlikkuse tõstmise ning keskkonnasõbralikumate otsustega haridusasutuse juhtimisel ja majandamisel.

Tunnustusele kandideerimise aluseks on vabas vormis taotlus, kus kirjeldatakse keskkonnasõbralikuma keskkonna loomiseks ja õpilaste ning õpetajate keskkonnateadlikkuse suurendamiseks tehtut kahel viimasel õppeaastal. Lasteaiad näiteks lastevanemate ja teiste koostööpartnerite kaasamist keskkonnahariduslikesse tegevustesse ja lasteaia keskkonnasõbralikumaks muutmisse, keskkonnasõbralikkust õueala korrastamisel ja hooldamisel, uudseid aktiivõppel põhinevaid õppetegevusi valdkonnas “Mina ja keskkond” (sh õuesõpe, keskkonnateemalised etendused, näitused) jne. Koolid aga õppekava läbiva teema „keskkond ja säästev areng“ käsitlemist, osalemist keskkonnakampaaniates, keskkonnahariduslikes projektides, loodus- ja keskkonnateemaliste huviringide tööd, arengukavas kavandatud tegevusi keskkonnasäästlike eesmärkide saavutamiseks jne.

Korraldajad viivad Tallinna haridusasutustele veebruarist aprillini läbi kuni kolm seminari, kus käsitletakse haridusasutuste võimalusi keskkonnateadlikumaks ja jätkusuutlikumaks tegevuseks. Seminaride toimumiskuupäevad leiab aadressilt www.keskkonnakogu.eu. Taotlusi hindab žürii, mille koosseisu kuuluvad SA Keskkonnakogu, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Haridusameti ja Tallinnas tegutsevate keskkonnahariduslike organisatsioonide esindajad.

Võistlus algab 4. veebruaril k.a. Taotluse esitamise tähtaeg on 3. mai e-kirja kuupäeva järgi. Taotlus tuleb saata e-posti aadressil sirje@keskkonnakogu.eu. Vajadusel saata täiendavad materjalid postiaadressil Harju 13, 10130 Tallinn hiljemalt 03.05.2013.

Tulemuste avalikustamine ja parimate autasustamine toimub tänavu juunis. Konkursi tulemused ja tunnustuse saanud taotlused avaldatakse SA Keskkonnakogu veebilehel www.keskkonnakogu.eu.

Head Uudised GoodNews