Home Eesti elu Arengustrateegia Tallinn 2035 seab linnale ambitsioonikad eesmärgid
Arengustrateegia Tallinn 2035 seab linnale ambitsioonikad eesmärgid

Arengustrateegia Tallinn 2035 seab linnale ambitsioonikad eesmärgid

Arengustrateegia visiooni kohaselt on Tallinn roheline maailmalinn sõbraliku linnaruumi ja hoolivate inimestega. Uus linnastrateegia on sündinud koosloomes 5000 Tallinna elanikuga.

Uus arengustrateegia lähtub mõtteviisi muutusest ning on väärtusbaasiks linna nii lühi- kui pikaajalist arengut suunavatele otsustele. „Meie missiooniks on kujundada Tallinnast parim elukoht siin viibijaile, atraktiivne sihtkoht siia saabujaile ning hea lähtekoht siit alustajaile. Meil on ka strateegiline siht kasvada Eestis üheks rohepöörde eestvedajaks: siinne majandus ja eluviisid parandavad meie heaolu ja innustavad teisi,“ sõnas linnapea Mihhail Kõlvart.

Linna uue arengustrateegia keskmes on kuus sihti, mis käsitlevad nii linnaruumi, kogukonna, rohepöörde, maailmalinna, koduläheduse kui ka tervisliku ning liikuva elustiili valdkondi. Strateegia ei räägi konkreetsetest teedest, tänavatest, parkidest või arendustest, vaid väärtustest, ja mõtteviisi muutusest, mida järgides on võimalik 15 aastaga seatud eesmärkideni jõuda. „Arengustrateegias markeeritud teetähistest lähtuvalt loome ka linnaruumilisi sekkumisi – näiteks Eesti suurima pargi Tondiraba, ehitame välja putukaväila, realiseerime sadama trammiühenduse ning Rävala transpordikoridori. Arengustrateegia eesmärgid on reaalselt saavutatavad ning aitavad tõsta Tallinna konkurentsivõimet elu- ja ärikeskkonnana, seda muidugi jätkusuutlikkuse ja kliimasõbralikkuse printsiipe silmas pidades,“ lisas linnapea.

Tallinn 2035 kuue sihi alameesmärgid hõlmavad inimsõbraliku linnakeskkonna kujundamist, linna merele avamist, rohevõrgustiku ühendamist, tarka majandust, õppimise väärtustamist, teadust ja innovatsiooni, kultuuri ja sündmusi, tervislike eluviiside toetamist, uuel tasemel linnaliikuvust, ringmajanduse arendamist, elurikka looduskeskkonna toetamist linnas, kultuuripärandi hoidmist, turvalist ja sõbralikku keskkonda, üksteisega arvestamist ning tugevat kodanikuühiskonda.

Neljaetapilises kaasamisprotsessis osalenud linnaelanikud on jaganud enda ja oma organisatsioonide ideid, hinnanud arengustrateegia vahevariante, osalenud töötubades, vastanud küsimustikele ning hinnanud ka visiooni erinevaid sõnastusi. „Mul on väga hea meel, et selle väga olulise baasdokumendi loomisel lõid kaasa tuhanded inimesed, nende antud sisend on hindamatu väärtusega,“ sõnas linnapea Mihhail Kõlvart.

Tallinna Linnavolikogu asub arengustrateegiat Tallinn 2035 peagi arutama, vastuvõtmisel saab sellest linnaorganisatsiooni teekaart. Tallinna linn on tööandjana Eesti suurim organisatsioon, linnaelanike heaks töötab ligi 20 000 inimest.