Avaleht Arvamusfestival ARVAMUSFESTIVAL I Taastav õigus võimaldab konflikte uuel viisil lahendada
ARVAMUSFESTIVAL I Taastav õigus võimaldab konflikte uuel viisil lahendada

ARVAMUSFESTIVAL I Taastav õigus võimaldab konflikte uuel viisil lahendada

Justiitsministeerium paneb lähiaastatel järjest rohkem rõhku sellele, et süüteomenetluses kasutataks taastavat õigust, mis võimaldab konflikti osapooltel leida ühiselt lahendus teo tagajärgedega toime tulemiseks ning annab ohvritele senisest suurema sõnaõiguse. Taastava õiguse üle arutletakse ka tänavusel Arvamusfestivalil Turvatunde alal.

„Taastav õigus on uudne protsess, mida kasutatakse üle maailma konfliktide lahendamisel järjest enam. Keskne mõte on selles, et teisi kahjustanud inimene peab oma teo heastama. Protsessis osalevad aga aktiivselt kõik mõjutatud osapooled. Kahjude heastamine võib olla materiaalne nagu näiteks hüvitamine või sümboolne nagu andeks palumine, lubadus tehtut mitte korrata või vabatahtlik töö kogukonna heaks,“ ütles justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna projektijuht Laidi Surva.

Taastav õigus on mõeldud kuritegude ohvritele hääle andmiseks, kus ohvrid saavad neid puudutavates otsustes senisest rohkem kaasa rääkida. „Kannatanud saavad ise oma sõnadega öelda, mida on vaja selleks, et kahjud saaks heastatud ja milline on nende jaoks aktsepteeritav lahendus konfliktile. Seega on taastav õigus kasulik eelkõige ohvrile, aga ka õigusrikkujale, kes peale taastavat protsessi uut tegu suure tõenäosusega enam toime ei pane.  Taastava õiguse kasutamine on alati vabatahtlik ning see toimub professionaalide juhendamisel,“ rõhutas Surva.

Taastava õiguse meetodid on mõeldud kasutamiseks poliitika valdkondade üleselt ning ei piirdu vaid kriminaaljustiitssüsteemiga. Nii näiteks on võimalik taastavat õigust kasutada korteriühistu tülide, elatistülide, koolikiusamise jm valdkondades.

Taastava õiguse teemal arutatakse ka tänavusel Arvamusfestivalil. 13. augustil kell 16 toimub Turvatunde alal konfliktivahenduse läbimäng, kus näidatakse taastava õiguse protsessi ühe levinud olukorra näitel, kus õigusrikkumisi sooritav noor häirib kogukonna turvatunnet ja stabiilsust. Arutletakse selle üle, kuidas tunnevad end selles olukorras teiste laste vanemad, kohaliku kooli õpetajad ja noor ise ning kuidas jõuda kõigile sobiva lahenduseni. Lisaks arutletakse selle üle, millistes olukordades taastava õiguse meetodit veel kasutada saab ning mis on meetodi eelised ja puudused võrreldes teiste konfliktilahendusviisidega. Arutelu juhib ERRi teleajakirjanik ja vabatahtlik konfliktivahendaja Urmas Vaino. Läbimängu ja arutelu on võimalik otse jälgida ka justiitsministeeriumi Facebooki lehe kaudu.

Alutagusel, Ida-Virumaal toimub 16.-18. augustil ka taastava õiguse suvekool, kus osalevad erinevate valdkondade spetsialistid. Suvekooli korraldamisega tahab ministeerium tõsta õiguskaitses või õiguskaitsega seotud valdkonnas töötavate spetsialistide teadlikkust taastavast õigusest, anda neile ülevaate tänastest praktikatest (sh Eestis) ning pakkuda võimalust tutvuda ja harjutada taastava õiguse meetodeid, mida kasutada oma igapäevatöös.

Justiitsministeerium töötas välja ja saatis arvamuse avaldamiseks ka taastava õiguse kontseptsiooni, millele ootab tagasisidet 23. augustiks. Kontseptsioon on lisatud uudise juurde.