Avaleht Arvamusfestival ARVAMUSFESTIVAL I Kuidas edukalt konflikte lahendada?
ARVAMUSFESTIVAL I Kuidas edukalt konflikte lahendada?

ARVAMUSFESTIVAL I Kuidas edukalt konflikte lahendada?

Taastav õigus on konfliktide lahendamise viis, mille kaudu heastatakse tekkinud kahju. Tartu linnavalitsuse hoolekande spetsialist ja vabatahtlik konfliktivahendaja Helen Mölder selgitab, mida saame taastava õiguse mõtteviisist õppida, et oma igapäevaelu ja suhetega paremini toime tulla.

Konflikte esineb meie kõigi elus ning oskused nendega toimetulekuks on vajalikud igal elualal. „Paraku pole meile õpetatud oma tunnetest ja mõtetest rääkimist ega teiste kuulamist. Konfliktide vältimine võib neile aga hoopis jõudu juurde anda – mida pikemat aega konflikt kestnud on, seda keerukam võib olla selle põhjuste ja osaliste tunnete lahtiharutamine,“ rääkis konfliktivahendaja.

Möldri sõnul on taastava õiguse metoodikast üksjagu õppida nii keeruliste ja pikka aega vindunud konfliktide, kui ka väikeste igapäevaelu erimeelsuste korral. „Taastav õigus on mõtteviis, mis aitab meil häid suhteid hoida, probleeme ennetada ja lahendada. Turvalise ruumi loomine, oma tunnete, mõtete ja vajaduste väljendamine ning teise poole ärakuulamine on ju vajalikud igasuguse erimeelsuse lahendamiseks, ükskõik kas me räägime koolikaaslastest, sõpruskondadest, kolleegidest või kogukonnast,“ arvas Mölder, kes ise kõigis oma suhetes taastava õiguse mõtteviisist lähtub.

Loo turvaline keskkond

Konflikti lahendamise esimeseks eelduseks on, et inimesed tunneksid end turvaliselt ja oleksid motiveeritud ise sobiva lahenduse leidmisesse panustama. „Meid ei ole õpetatud oma tunnetest rääkima ning arvame, et tunded on midagi intiimset, mida kõigiga ei jagata. Seetõttu on konfliktilahenduse esimeseks eelduseks, et inimesed tunneksid end turvaliselt ja teaksid, et keegi ei kritiseeri nende mõtteid või arvamusi,“ rääkis Mölder.

Turvalise keskkonna loomise juurde kuulub ka kokkulepete tegemine, kuidas arutelus teisi austavalt osaleda. „Oluline on leppida kokku, et üksteisele ei segata vahele ning oma arvamust ei suruta teisele peale. See, kui kõik osapooled teavad, et saavad julgelt oma mõtteid ja tundeid avaldada, võimaldabki ausa arutelu kaudu üksteise mõistmise ja ühiste lahenduste poole liikuda,“ selgitas konfliktivahendaja.

Jaga oma tundeid ja mõtteid

Taastava õiguse eesmärk ei ole niivõrd kokkulepeteni jõudmine, vaid arusaamine sellest, mida üks või teine pool konfliktis tundis ning kuidas see teda mõjutas. Selleks arutatakse taastava õiguse kohtumisel üheskoos läbi, mis juhtus, millised olid osapoolte mõtted ja tunded juhtunu ajal ning mida konflikti osapooled vajavad, et sellest välja tulla. Samuti arutatakse, kuidas olukord heastada, nii et tegu ei korduks. Need arutelud on olulised ka igapäevaste erimeelsuste lahendamisel.

„Oma tunnetest rääkimine on vabastav ja mõjub teinekord lausa teraapiliselt. Öeldakse ju, et jagatud mure on pool muret – just nii see sageli tundubki. Kui ühelt poolt võimaldab oma tunnetest rääkimine pingeid vabastada, siis teisalt aitab see ka teisel inimesel sinu käitumist paremini mõista. Tunded mõjutavad ju otseselt seda, kuidas inimene käitub,“ selgitas Mölder. „Paraku on oma mõtetest ja tunnetest rääkimine meile veel üpris võõras. Oma tunnete ja vajaduste teadvustamine ja väljendamine on aga õpitavad ning see on oskus, mis meil kõigil elus ära kulub.“

Kuula teist inimest hinnanguvabalt

Lisaks enda tunnetest rääkimisele on taastava õiguse protsessis olulisel kohal ka teise poole kuulamine. „Konflikt saabki tegelikult alguse sellest, et üksteist ei kuulata ja seetõttu ei osata ka üksteise vajadustega arvestada. Ka mina ise arvasin enne taastava õiguse metoodikaga tutvumist, et olen hea kuulaja. Alles koolitusel sain aru, et tegelikult oli mul üksjagu arenguruumi,“ meenutas Mölder.

„Enamasti mõtlevad inimesed konflikti käigus ainult sellele, millised on nende enda soovid ja ootused. Kuulates aga teist osapoolt, kasvab mõistmine ja inimene jõuab sageli arusaamisele, et ta ei olegi ainus ohver. See on aga eelduseks, et inimesed ise sobiva lahenduse ning edasise plaanini jõuaksid,“ kirjeldas Mölder.

Taastava õiguse mõtteviisist ja konfliktilahenduse metoodikast saab rohkem teada Arvamusfestivali etendus-arutelult „Konfliktide lahendamise keerukas kunst“, mis toimub Paide Vallimäe Turvatunde alal 13. augustil kell 16.00-17.30.