1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. ARVAMUSFESTIVAL! Millist Eestit sina tahad aastal 2035?
ARVAMUSFESTIVAL! Millist Eestit sina tahad aastal 2035?

ARVAMUSFESTIVAL! Millist Eestit sina tahad aastal 2035?

Foto: Renee Altrov

Eesti inimestel on juba sel nädalavahetusel Arvamusfestivalil unikaalne võimalus koos arvamusliidrite, ekspertide ja ametnikega läbi mängida, kui edukas, avatud ja turvaline peaks Eesti olema aastal 2035 ning kuidas seatud sihte koosloomes saavutada.

Eesti Koostöö Kogu juhataja Teele Pehki sõnul on oluline, et Eesti tulevikku puudutavad strateegiadokumendid ja arengukavad ei sünniks kabinetivaikuses, vaid võimalikult paljude inimestega koos arutades, koos mõeldes, koos ellu viies ning selleks erinevaid kodanikühiskonna ja rahvaalgatuse platvorme kasutades. “Me oleme koostöös Riigikantseleiga sisustanud Arvamusfestivali kahepäevase koosloomeala justnimelt selliselt, et valitsuse koostatav strateegiadokument „Eesti 2035“ saaks juba 10. ja 11. augustil Paidest oma esimese sisendi ning väärt mõtted selleks, kuidas strateegiat ellu viia,” lausus Pehk.

Riigikantselei strateegiadirektori Henry Kattago sõnul vajab Eesti pikaajalisi arengueesmärke. „Meil on kitsaskohti, mille lahendamine võtab ühest valimistsüklist palju rohkem aega. Seetõttu peab „Eesti 2035“ andma järgmise 15 aasta lõikes arusaama, mida tahame saavutada, milliste väljakutsetega tuleb paratamatult silmitsi seista ning milliseid probleeme saame ennetada,“ selgitas Kattago. „Eesti 2035“ koostamise käigus katsetame koos partneritega ka tõhusamaid ning läbipaistvamaid strateegialoome meetodeid.“

Koosloomeala arutelud algavad 10. augustil kell 13 aruteluga „Millises maailmas tähistab Eesti oma 120. sünnipäeva?“, kus fookuses on maailma ja Eestit ees ootavad erinevad tulevikustsenaariumid. Teema erinevaid aspekte aitavad lahti mõtestada tervise- ja tööminister Riina Sikkut, Riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago, Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov, eksperdid Raivo Vare, Silvia Lotman ja Eerik Marmei. Arutelu suunab Toomas Roolaid.

Kell 15.00 jätkub rühmatöö teemal „Terade sõkaldest eraldamine: milline on visioon Eestist 2035?“. Rühmatöö osalejate intensiivse mõttetöö tulemusena selgitakse välja, mis on Eesti tuleviku jaoks oluline ja millele peame riigina keskenduma. Osalemine rühmatöös on avatud igaühele ja just selle ühise panuse tulemusi kasutatakse strateegia „Eesti 2035“ koostamises. Arutelu suunab Toomas Roolaid.

Esimene arutelupäev lõpeb kell 17.00 algava teemaga “Lõimumine 2035: trendid, võimalused, ohud”, kus koosloomes kõigi osalejate ja ministeeriumide esindajatega kaardistatakse lõimumisteemat. Arutelu suunab Toomas Roolaid.

Koosloomeala arutelud jätkuvad 11. augusti kell 12.00, kui algab vestlusring “Lõimumine 2035: kas lõimumist on vaja planeerida või saame ühiskondliku kokkuleppega hakkama?”

Kell 14.00 algab strateegilise ja arengukava-vaba riigijuhtimise matš – 0:1 Eesti vs Šotimaa. Ingliskeelses inspiratsiooniarutelus osaleb Šoti avatud valitsemise vedaja Doreen Grove ja Riigikantselei digiinnovatsiooni nõunik Marten Kaevats. Arutelu fookuses on see, kuidas peaks pikaajalist arengut planeerima ja mõjusust hindama ning milliseid instrumente kasutab selleks Šoti, milliseid Eesti valitsus. Vestlust suunab generalist Kaspar Kruup.

Kell 16.00 jätkub arutelu “Kuidas on senised üle 30 rahvaalgatust mõjutanud Eesti arengut?” Osalusarutelus räägivad parlamendile tehtud pöördumiste menetlemise köögipoolest ja algatuste mõjususest hoolduskindlustuse rahvaalgatuse ja PÕXITi algatuse näitel arst-geriaater Kai Saks, Riigikogu liige Helmen Kütt, sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse ning Mihkel Annus Eesti Rohelisest Liikumisest ja Rainer Vakra Riigikogu keskkonnakomisjonist. Osalusarutelu suunab professor Triin Vihalemm.

Teise päeva lõpus, kell 18.00 toimub koosloomealal kuuldu kokkuvõtmine ehk hindamine, kuidas kahepäevane strateegialoome läbimäng õnnestus. Vestlusringis “Silotornid lõhutud ja strateegiline riigihaldus paigas?” uurib Koostöö Kogu juht Teele Pehk koosloomeala arutelude vedajate hinnanguid tekkinud järelduste ja uudsete mõtete kohta.

Koosloomeala arutelud koos teiste festivalil toimuvate tulevikkuvaatavate arutelude järeldustega talletame strateegia jaoks rahvaalgatus.ee platvormil.

Head Uudised GoodNews