Home Kultuur Kirjandus

Kirjandus

Homme, 14. aprillil kutsub Tallinna Keskraamatukogu kõiki huvilisi osalema noortekirjanduse päeval „Noor loeb”. Veebis toimuval sündmusel kuulutatakse välja Tallinna Keskraamatukogust kõige enam laenatud Eesti noorteraamatu autor ja populaarseimad noorteromaanid. Programmis leidub ka noortekirjandust ja -kirjanikke tutvustavaid üritusi nii eesti, vene kui inglise keeles. Noortekirjanduse päeval antakse välja kaks Eesti noortekirjanduse auhinda. „Margus Karu auhinnaga tunnustatakse […]

Täna avati Jaan Krossi auks tema 102. sünniaastapäevaks püstitatud mälestusmärk Kullassepa, Kuninga, Niguliste ja Harju tänava nurgal, kus asub Krossi elu ja tööga tihedalt seotud Tallinna Kirjanike Maja. Kirjanike Liit andis täna välja ka traditsioonilise Jaan Krossi kirjandusauhinna, mille pälvis kirjandusteadlane, tõlkija, luuletaja ja esseist Jüri Talvet. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul peab linn Eesti ühe […]

Kirjandusfestival Prima Vista vallutab taas Tartu 9.-14. maini, teemaks “Mängu piirid”. Ka publikut kutsutakse üles mõtisklema: kust jooksevad meie jaoks mängu piirid? Millal muutub mäng tõelisuseks ja tõelisus mänguks? Kas mängulisus aitab meil kergemini toime tulla igapäevase elu argisusega? Festivali patroon Urmas Vadi soovib korraldada kirjanike tenniseturniiri: “Olen avastanud, et tennist mängides tekib parimatel hetkedel […]

24. jaanuaril kaitses Merlin Kirikal Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudist doktoritööd „„Olin lahti murdunud elule“: modernse soo ja keha kujutamine Johannes Semperi Teise maailmasõja eelses loomingus“. Kirikali doktoritöö uurib Johannes Semperi 1910.–1930. aastate proosa- ja esseeloomet värskest vaatenurgast. Töö eesmärkideks on taasavada arutelu Semperi kompleksse loomingu ja selle kontekstide üle, teha soo- ja kehapõhiseid üldistusi tollase […]

Mullu osutus Eesti kõige menukamas lugemisäpis Elisa Raamat vaieldamatult kõige populaarsemaks teoseks Delia Owensi “Kus laulavad langustid”. Koroonakriisist tulenevate piirangute mõjul tõusis järsult juba kogenud klientide lugemisaktiivsus ja uute kasutajate liitumine – kõige aktiivsem klient jõudis aastaga lugeda 485 teost. Möödunud aastal oma seitsmendat sünnipäeva tähistanud Elisa Raamatu äpis kujunesid 2021. aastal traditsiooniliselt kõige edukamateks […]

Tallinna Keskraamatukogus avasid raamatukogude aasta Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja abilinnapea Kaarel Oja, lugedes ette katkendeid raamatutest, mis olid eelmisel aastal enim laenutatud Eestis. Mihhail Kõlvart luges kohtumisel noortega ette katkendi Mudlumi teosest „Mitte ainult minu tädi Ellen“. Järgnenud vestluses rääkis linnapea muu hulgas oma lemmikraamatust, Mihhail Bulgakovi „Meistrist ja Margaritast”, ja kutsus kõiki raamatukogusid […]

Möödunud aasta 14. aprillil, noortekirjanduse päeval algas 31. detsembrini kestnud Tallinna Keskraamatukogu lugemisväljakutse „Noor loeb“, milles noored valisid ise lugemiseks raamatuid ja andsid nende kohta tagasisidet. Noored lugesid lugemisväljakutse jooksul kokku 425 raamatut. Populaarsed olid erinevad sarjad: Stephenie Meyeri „Videvik“, Sarah J. Maasi „Okaste ja rooside koda“ ja Koidu V. G. Ferreira „Domineeriv värv“. Eraldiseisvalt […]

Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogudest ELLU ja Over Drive tehti 2021. aastal rohkem kui 138 000 e-laenutust. E-raamatute laenutamine sai hoo sisse koroonapandeemia ning raamatukogude ajutise sulgemise tõttu, kuid on jäänud kasvama ka piirangute leevenemisel. 2020. aastal kasvas laenutuste arv kolm korda ning 2021. aastal veel 6%. 18. märtsil 2020 avas Tallinna Keskraamatukogu seoses üleriigilise eriolukorraga oma […]

Philologia Estonica Tallinnensise kuues number keskendub kultuurimuutustele, mis toimusid Eestis nn siirdeajastul. Siirdeajastu algas sotsialistliku süsteemi lagunemisega Ida- ja Kesk-Euroopas 20. sajandi lõpul ning kätkes põhjapanevaid muutusi nii poliitikas, majanduses, tehnoloogias, kultuuris kui ka argielus. Selle perioodi kultuur ehk siirdekultuur on samuti üleminekulist laadi: siin põimuvad ja põrkuvad keerukal moel vanad, sotsialismiaegsed, ning uued, lääne […]

Palamuse Kultuur ja Jõgeva Vallavalitsus kuulutavad välja avaliku konkursi Oskar Lutsu huumoripreemia 2022. aasta kandidaatide leidmiseks. Huumoripreemia väljaandmise eesmärgiks on tunnustada kirjutavaid humoriste ja näitlejaid ning avaldada neile Jõgeva valla rahva poolehoidu. Preemia antakse igal aastal ühele inimesele või loomingulisele kollektiivile, kes eelmise aasta jooksul on rahvast enim naerutanud. Eelistatud on kirjalikult avaldatud lugude autorid. […]