Avaleht Loomad

Loomad

Tartu Kassikaitse otsib tänavalt karmidest tingimustest päästetud 109 kassile päris kodu või hoiukodu. “Hoiukoduks olemine on kõige olulisem osa kasside kohanemisel parema eluga. Hoiukodu pakub turvatunnet ja aitab kassil tekitada inimese vastu taas usaldust,” selgitab MTÜ Tartu Kassikaitse asutajaliige Merle Aruoja, miks Tartu Kassikaitse on otsustanud hoiukodusüsteemil kasse päästa. “Lisaks saavad tulevased kassiomanikud nii teha […]

Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad kutsub juunis ja juulis kestvas annetuskampaanias üles toetama tööd kanade puurispidamise lõpetamiseks Eestis. Organisatsioon plaanib mitmeid suuri tegevusi, mille jaoks kampaaniaga toetajate tuge palub. Kampaania eesmärkides tuuakse välja nii raadio- ja telereklaami, firmadega läbirääkimiste jaoks materjalide tootmist kui ka kanade väljaostmist puurikanalast, et nad uutesse kodudesse viia ja hukkamisest päästa. Alanud annetuskampaania […]

L’Oréal Balticu programmi „Naised teaduses“ noorte talentide tänavused 6000 euro suurused auhinnad pälvisid Tartu Ülikooli teadlane Kaija Põhako-Esko ja doktorant Mari-Ann Lind. Stipendiumi toel püüavad nad leida uusi lahendusi, et abistada inimesi ja parandada loomade elutingimusi. Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi materjalidekeemia kaasprofessor Kaija Põhako-Esko soovib stipendiumi toel välja töötada uudseid materjale pehmerobootikaseadmete jaoks. „Pehmerobootika tegeleb seadmetega, […]

Euroopa Komisjon on tegemas ettepanekuid digiteenuste õigusakti (DSA, Digital Services Act) muutmiseks, mistõttu kutsuvad loomade eestkoste organisatsioon Loomus ja Eesti Loomakaitse Selts koos üleeuroopalise lobiorganisatsiooni Eurogroup for Animals ja teiste selle liikmetega üles arvesse võtma ettepanekuid, mis takistavad veebipõhist ebaseaduslikku loomakaubandust. Eurogroup for Animals on koos oma liikmetega kirja pannud järgmised ettepanekud: Ebaseaduslikult müüdud loomi […]

Eelmisel nädalal võttis Iisrael esimese riigina maailmas vastu karusnahkade müügi keelu. Kui karusloomafarmide tegutsemisele on ei öelnud juba mitmed riigid, sealhulgas Eesti, siis karusnahaga kauplemist seni ükski riik keelustanud polnud. Siiski on USA-s sarnase keelu vastu võtnud California osariik ning mitmed linnad. Loomade eestkoste organisatsioon Loomus tunnustab Iisraeli loomasõbraliku sammu eest. “Kui Iisrael suudab suure […]

10. juunil liikus Euroopa Liit sammu lähemale puuride kasutamise lõpetamisele loomatööstuses, sest Euroopa Parlament võttis vastu otsuse keelustada põllumajandusloomade pidamine puuris ja nõuab Euroopa Komisjonilt puuride keelustamist 2027. aastaks. Euroopa Parlament võttis otsuse keelustada põllumajandusloomade puuris pidamine vastu ülekaaluka häälteenamusega: 558 parlamendiliiget hääletas poolt, 37 hääletas vastu ja 85 jäi erapooletuks. Keeld sai teoks tänu […]

Riigikogu kiitis heaks loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse, mis näeb ette keelustada Eestis loomade aretamine ja pidamine üksnes või peamiselt karusnaha saamise eesmärgil. Seaduse vastuvõtmise poolt oli 56 ja vastu 19 riigikogu liiget. Keelu sisseseadmine ei ohusta selliste loomade kasvatajaid, kes kasvatavad näiteks lambaid või küülikud. Kavandatav keeld hõlmab vaid sellist karusloomakasvatust, kus karusnaha tootmine […]

2. juunil korraldab loomade eestkoste organisatsioon Loomus riigikogu ees kogunemise ja korraldab ka loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad. Riigikogus toimub homme karusloomafarmide keelustamise eelnõu lõpphääletus ja selgub, kas karusloomafarmid Eestis keelustatakse. Nähtamatud Loomad korraldab sel puhul riigikogu ees visuaalse sündmuse koos hiigelloomadega, millega avaldatakse toetust ja tänu rahvasaadikutele. Üritusel on fookus hea sõnumi visuaalil ja esteetikal, mida […]

2. juunil otsustab riigikogu, kas Eesti keelustab karusloomafarmid. Selle eel korraldab loomade eestkoste organisatsioon Loomus riigikogu ees kogunemise, et näidata toetust vastava eelnõu vastuvõtmisele. Loomuse kommunikatsioonijuhi ja juhatuse liikme Annaliisa Posti sõnul soovitakse kogunemisega julgustada poliitikuid tegema loomasõbralikku otsust. “Juba kolmandik parlamendiliikmetest on meile andnud lubaduse, et nad toetavad karusloomafarmide keelustamise eelnõu, kuid tegelikult on […]