Avaleht Poliitika

Poliitika

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees ja aseesimees osalevad täna hommikul rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste videokonverentsil (COSAC), kus peateemana on arutlusel Euroopa Liidu taaskäivitamise kava ja 2021-2027 pikaajaline Euroopa Liidu eelarve. Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott sõnas, et algselt pidi kohtumine toimuma maikuus Horvaatia pealinnas Zagrebis, kuid see jäi pandeemia tõttu ära. „Siiski otsustati […]

Peaminister Jüri Ratas tegi istungi alguse poliitilise avalduse seoses Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kavaga. Peaminister Jüri Ratas märkis poliitilises avalduses seoses Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kavaga, et seoses koroonaviirusega kaasnes väga tõsine mõju majanduse toimimisele ning väljavaadetele, mis on pannud paljud riigid, sektorid, ettevõtted ja inimesed raskesse olukorda. Sellega on kaasnenud Euroopa Liidu ajaloo suurim majanduslangus, mis võib kujuneda […]

Peaminister Jüri Ratas märkis poliitilises avalduses seoses Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kavaga, et seoses koroonaviirusega kaasnes väga tõsine mõju majanduse toimimisele ning väljavaadetele, mis on pannud paljud riigid, sektorid, ettevõtted ja inimesed raskesse olukorda. Sellega on kaasnenud Euroopa Liidu ajaloo suurim majanduslangus, mis võib kujuneda palju sügavamaks kui kümne aasta taguse kriisi ajal. Euroopa Komisjoni […]

Riigikogu põhiseaduskomisjon peab täna Eesti Vabariigi põhiseaduse sajanda aastapäeva puhul piduliku istungi teemal „Rahvas kõrgeima riigivõimu kandjana“. Istungil võtavad sõna president Kersti Kaljulaid, Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja peaminister Jüri Ratas. Ettekannetega esinevad Riigikogu liige ajaloolane Jaak Valge ja Põhiseaduse Assamblee ekspertkomisjoni juht Jüri Raidla. Šveitsi kogemust jagab istungil osalejatega ajakirjanik Dario Cavegn. Taasiseseisvunud Eesti […]

Tänasel Euroopa suurlinnade võrgustiku EUROCITIES juhatuse kohtumisel Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermansiga rõhutas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart piiriülese koostöö tähtsust Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisel, ühtlasi osutas linnapea tähelepanu investeeringute olulisusele ja koroonaviiruse mõjule rohelise kokkuleppe rakendamisel. „Roheleppe eesmärke on võimalik saavutada üksnes piiriüleses koostöös. Heaks näiteks on Läänemere riikide, aga ka linnade koostöö – […]

Et meil läheks hästi, peab ka Euroopal minema hästi. Eesti ettevõtjate olulisemad turud asuvad Euroopas. Seega on majanduse elavdamise meetmed Euroopas nii otseselt kui kaudselt oluline tugi meie enda ettevõtjatele ja töötajatele, rõhutas Keskerakonna esimees Jüri Ratas erakonna volikogu istungil peetud poliitilises ettekandes. Jüri Ratase sõnul on Euroopa majanduse taaskäivitamise kava eesmärk suunata investeeringuid rohe- […]

Tallinna linnavolikogu kinnitas eilsel istungil Tallinna 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande. Aruande kohaselt oli möödunud aasta lõpu seisuga pealinna finantsseisund väga hea – linna konsolideerimisgrupi tulemiks oli 114 miljonit eurot, bilansimaht 1,75 miljardit ja netovara 1,36 miljardit eurot. Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik ütles, et Tallinna jaoks on kindlasti positiivne, et kriisi siseneti finantsvõimekuse mõttes […]

Eesti Koostöö Kogu poolt välja antud Eesti Inimarengu aruanne 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ uurib ruumi mõju inimese elukvaliteedile ja ühiskondlikele protsessidele. Aruanne toob välja, et 40% linnades elavatest inimestest elab Tallinnas või selle ümber ning ainus kasvav piirkond on Harjumaa, ülejäänud Eesti kahaneb. Teadlased teevad ettepaneku koostada Eestile kaks haldusmudelit – üks suurlinnastumise, teine […]

Riigikogu kuulas tänasel istungil ülevaadet Eesti inimarengu aruandest, mille põhiteema on Eesti ruumiline areng ja selle mõju Eesti inimeste heaolule ja ühiskondlikele protsessidele. Inimarengu aruande peatoimetaja Helen Sooväli-Sepping ütles aruannet tutvustades, et aruanne käsitleb ruumi laialt, analüüsides Eesti asustust, loodusalasid, linnaruumi ja meid ühendavat aruteluruumi. „Ruum selle aruande katusterminina tähistab ühist ruumi, mis pälvib avalikku […]