1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Digitaalne õppevara aitab muuta töö tõhusamaks
Digitaalne õppevara aitab muuta töö tõhusamaks

Digitaalne õppevara aitab muuta töö tõhusamaks

Digipööre (1)Eesti koolides kasutatakse õppetööks aina enam süle- ja tahvelarvuteid, kuid küsimus on erinevatele digiseadmetele sobiva õppevara kättesaadavus, selgus oktoobris Creative Classroom projekti raames läbi viidud kooliküsitlusest. Kooliuuendusprogrammi Samsungi Digipööre koolitusjuhi Mart Laanpere sõnul võib ainealase õppevara asemel õppetöös rohkemgi kasu olla üldlevinud rakenduste ja veebikeskkondade kasutamisest. Need toimivad igas seadmes ja võimaldavad nii õpetajatel kui õpilastel ka ise õppevara luua.

Eesti koolides kasutatakse arvutiklasside asemel õppetöös üha sagedamini personaalseid nutiseadmeid: tahvel- ja sülearvuteid või nutitelefone. Kuna tihtilugu kasutavad õpilased enda isiklikke nutiseadmeid, siis peavad õpetajad arvestama sellega, et tundides kasutatav digitaalne õppevara peab toimima kõikides seadmetes. „Kui õpilane kasutab õppetöös oma seadet, peab õpetaja poolt olema tagatud, et keegi ei jääks õppetööst kõrvale seetõttu, et kasutab teist platvormi. Pole oluline, kas õpilane tuleb kooli sülearvuti, tahvelarvuti või nutitelefoniga, kõikidest seadmetest peab olema võimalik kaasa töötada,“ ütles Laanpere.

Laanpere sõnul ei ole probleem niivõrd sobiva õppevara olemaolus, kui selles, et paljud õpetajad ei oska sobivat õppevara üles leida, selle sobivust hinnata ega ise õppevara luua. “Õpetajad vajavad praktilisi teadmisi, milline õppevara on sobilik ning kuidas on võimalik ka ise luua rakendusi ja veebikeskkondasid. Mitmed Samsung Digipööre programmis osalevad koolid on seda juba väga edukalt suutnud,” ütles Laanpere.

Üks Samsung Digipööre programmis osalevatest pilootkoolidest, Valga Vene Gümnaasium, kasutab õppetöös juba järjepidevalt nutiseadmeid. Sobilikku õppevara loovad nii õpetajad kui õpilased. „Oleme rakenduste loomisesse kaasanud ka õpilasi – näiteks loovad meie kooli abituriendid nooremate klasside õpilastele erinevaid rakendusi matemaatika, loodusõpetuse ja keelte õppimiseks,“ kommenteeris kooli haridustehnoloog Eva Tšepurko.

Digipööre (2)

Programmi projektijuhi ja koolitaja Lili Kesa sõnul on õppetööks sobilikke rakendusi väga palju ning õppetöös võib kasutada ka paljusid üldlevinud keskkondi ja rakendusi, nagu Facebook, Youtube ja Dropbox. „Kindlasti on see iga õpetaja personaalne otsus, kas ta teeb pildigalerii Flickrisse või kasutab hoopis Facebooki albumeid. Rühmatöö tegemiseks võib valida ühiskirjutamist võimaldava Google Drive’i ning sinna ümber täiendavateks suhtluskanaliteks Skype’i või mõne sotsiaalvõrgustikku integreeritud vestlusvahendi. Dokumendid aga saab lükata pilve – Dropbox, OneDrive, Box või Google Drive on vaid väike osa pikast loetelust,“ loetles Kesa.

Oktoobris Creative Classroom projekti raames 200 Eesti kooli hulgas läbi viidud küsitlus eesmärk oli välja selgitada Eesti koolide digitaristu olukord ning õpetajate oskused ja motivatsioon seda kasutada. Küsitluse tulemustest selgus, et õpetajad vajavad koolitamist eelkõige digitaalse õppevara loomise, tahvelarvutite õppetöös kasutamise metoodika, videote loomise ja töötlemise alal.

28. ja 29. oktoobril Mektorys toimunud Samsung Digipööre kolmandal koolitusel õpetati pilootkoole just ise leidma, looma, rakendama ja hindama erinevatele personaalsetele digiseadmetele sobivat digitaalset õppevara. Pilootkoolid said ülevaate üldhariduskoolidele mõeldud, avatud õppematerjalide kogudest ning erinevatest võimalustest õppematerjalide koostamiseks, haldamiseks ja jagamiseks nii õpetajatöös, kooli tasandil kui ka laiemalt. Koolitus toetas digitaalse õppevara strateegia kavandamist kooli tasandil.

Aprillis ametlikult välja kuulutatud Samsung Digipööre on Samsungi poolt algatatud, koolide digitulevikuks ettevalmistamise programm, mis on kooskõlas Eesti elukestva õppe strateegiaga ja on märkimisväärse tähtsusega kogu Eesti haridussüsteemi edendamisel. Samsung Digipöörde all mõistetakse personaalsete nutiseadmete (tahvel- ja sülearvutite või nutitelefonide) laiapõhjalist ja igapäevast rakendamist erinevate õppeainete õppetöös. Tänavu osaleb programmis kaheksa pilootkooli, järgmisel aastal juba kaksteist.

Head Uudised GoodNews