1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Tartu õpetajad saavad koolitusi Norra ja Rootsi haridusspetsialistidelt
Tartu õpetajad saavad koolitusi Norra ja Rootsi haridusspetsialistidelt

Tartu õpetajad saavad koolitusi Norra ja Rootsi haridusspetsialistidelt

Tartu õpetajad saavad koolitusi Norra ja Rootsi haridusspetsialistideltSel nädalal on Tartus Norra ja Rootsi haridusvaldkonna spetsialistid. Nädala jooksul toimuvad iga päeva erinevad koolitused, mis on peamiselt suunatud Tartu ja Norra ühisprojektis osalevatele nn LP-koolidele.

Projekti TULUKE (“Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis”) raames võeti pilootkorras kolmes Tartu koolis kasutusele Norras väljatöötatud tõenduspõhine LP-mudel, mis on suunatud õppekeskkonnale ja pedagoogilisele analüüsile. Kolme pilootkooli – Tartu Annelinna Gümnaasiumi, Hansa Kooli ja Kivilinna Kooli – õpetajad on jagatud 7liikmelistesse LP-rühmadesse, mis kasutavad koolielu igapäevaste probleemide analüüsimiseks ja lahendamiseks LP-mudeli tuumaks olevat analüüsimudelit. LP-rühmad käivad koos iga kahe nädala tagant.

LP-rühmas sõnastavad selle liikmed probleemi, püsitavad eesmärgi, koguvad probleemi lahendamiseks vajalikku infot, koostavad probleemi säilitavatest teguritest seosteringi ning lahendavad probleemi. LP-mudeli analüüsimudelit on võimalik kõikidel õpetajatel ka individuaalselt oma igapäevatöös kasutada. Analüüsimudeli kasutamine võimaldab olukordade lahendamisel selgemini näha erinevaid vaatenurki ning see suunab tegelema küsimustega, mida on võimalik koolis mõjutada, jättes kõrvale küsimused, mida kool muuta ei saa.

LP-mudelil on koolielule väga mitmekülgne mõju, kuid üldiselt kaasneb mudeli rakendamisega õpetajate ja õpilaste suurem heaolu koolis. Õpetajad ei ole oma probleemidega üksi, vaid saavad tugineda kolleegide abile. Õpetajad näevad õpilaste käitumise mõistmisel erinevaid külgi ning mõistavad seetõttu paremini õpilasi.

Norra ja Rootsi haridusvaldkonna spetsialistid on tulnud Tartusse, et õpetada pilootkoole LP-mudelit rakendama, kuid nädala jooksul toimub ka kaks laiemale huviliste ringile mõeldud koolitust. 20. oktoobril räägib professor Bengt Persson (Rootsi) kaasamisest hariduses ja 23. oktoobril toimub koolidele ja kogukondade mõeldud koolitus “Kooli ja kodu koostöö”, kuhu oodatakse kõiki huvilisi. Registreeruda saab siin: http://goo.gl/forms/uGocW4EHp0

Projekt „Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootö ö Keskus.

Head Uudised GoodNews