1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Eesti ettevõtted loovad uusi tehnoloogiad alates haavaravist kuni vesisalvestuseni
Eesti ettevõtted loovad uusi tehnoloogiad alates haavaravist kuni vesisalvestuseni

Eesti ettevõtted loovad uusi tehnoloogiad alates haavaravist kuni vesisalvestuseni

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse rakendusuuringute programmi (RUP) viiendas voorus said uudsete tehnoloogiate arendamiseks toetust 15 ettevõtet kogumahus 18,3 miljonit eurot. Arendusprojektide hulgast leiab lahendusi nii meditsiini, robotlaevanduse, mahekaera väärindamise, energeetika kui ka seenematerjalide arenduse valdkondadest.

Arendusprojektide hulgast leiab lahendusi nii meditsiini, robotlaevanduse, mahekaera väärindamise, energeetika kui ka seenematerjalide arenduse valdkondadest.

Viiendast voorust sai toetust ka Nanordica Medical, kes arendab uudseid haavaravitooteid. „Meie eesmärk on teha revolutsiooni haavaravis. Selleks on arendame me unikaalset antibakteriaalset tehnoloogiat PremotivTM, mis ravib haavainfektsioone ja aitab haavadel paremini kokku kasvada,“ selgitas ettevõtte innovatsiooni juht ja kaasasutaja Anna-Liisa Kubo.

Tema sõnul on ettevõtte peamised väljakutsed seotud regulatsioonidega. „Ühest küljest plaanime leida tooraineid, mis vastavad regulatiivsetele nõuetele ja teisest küljest optimeerime tootmist vastavalt,“ sõnas Kubo. Ettevõtte esimene siht on jõuda tootega Euroopa Liidu erinevatele turgudele ning natuke pikemas plaanis sihitakse ka kaugemaid turge nagu näiteks Ameerika Ühendriigid.

Ettevõtte esimene siht on jõuda tootega Euroopa Liidu erinevatele turgudele ning natuke pikemas plaanis sihitakse ka kaugemaid turge nagu näiteks Ameerika Ühendriigid.

„Eesti majanduspoliitika üks põhimõtteid on suunata rõhk majanduses lisandväärtuse loomisele ehk arengule, mida toovad teadmised ja tehnoloogia. Rakendusuuringute programmiga toetab riik ettevõtete teadustegevust, et turule jõuaksid oluliselt kõrgema lisandväärtusega tooted ja teenused. Programmi viienda vooru tihe konkurents kinnitab, et Eesti ettevõtjate arendustegevuse tase on kõrge,“ ütles majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

Eesti majanduspoliitika üks põhimõtteid on suunata rõhk majanduses lisandväärtuse loomisele ehk arengule, mida toovad teadmised ja tehnoloogia.

Rakendusuuringute programmi toel arendab ettevõte Energiasalv Paldiskisse rajatava vesisalvesti Zero Terrain tehnoloogiat. „Kliimaeesmärkide saavutamine nõuab suurt ühist pingutust ning globaalselt on hädavajalik minna võimalikult kiiresti üle taastuvenergia allikatele. Taastuvenergia tootmise kiire areng saab varustuskindlust ohtu seadmata ja majanduslikult kasulikult toimuda vaid tasakaalustava pikaajalise salvestusvõimekuse olemasolul,“ rääkis Energiasalve asutaja ja juht Peep Siitam.

Siitami sõnul on energia salvestamine vesisalvestite näol maailas laialdaselt levinud ning moodustab 95% kogu salvestusest. „Meie poolt arendatud Zero Terrain tehnoloogia võimaldab suuremahulist vesisalvestit ehitada ka piirkondadesse, kus see varasemalt tasase maapinna tõttu võimalik polnud,“ selgitas ettevõtte juht. Ta tõi välja, et peamisteks väljakutseteks Paldiskisse loodava vesisalvesti ja Zero Terrain tehnoloogia arendus ning hiljem ka eksport teistesse riikidesse.

Ettevõte Wiru Vili uurib võimalusi, kuidas lahutada erinevad viljaterad komponentideks nagu näiteks valgud, tärklis ja kiudaineid, mida saab siis vastavalt oma parimatele omadustele kasutada teistes toidutööstuse protsessides. „Kõige keerulisem on laboratoorselt välja töötatud protsesside skaleerimine tööstuslike mahtudeni ning just see ongi rakendusuuringute programmi raames tehtava uurimisprojekti kõige olulisem osa,“ sõnas Wiru Vili juhatuse liige Hardi Vahemäe.

Ressursside nagu teravili nutikam väärindamine võimaldab ettevõtetel oma toodangut kallimalt müüa ja olla rahvusvahelistel turgudel konkurentsivõimelisem.

Veel said rakendusuuringute programmi viiendast voorust toetust Icosagen Cell Factory, GScan, Mindchip, VKG Plastic, FlowstepDesign, Eleon Capital, Baltic Workboats, Myceen, Salutaguse Pärmitehas, Elteks Group ja LightCode Photonics.

Head Uudised GoodNews