1. Avaleht
 2. Haridus
 3. EESTIMAA ÕPIB JA TÄNAB! Tunnusta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid!
EESTIMAA ÕPIB JA TÄNAB! Tunnusta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid!

EESTIMAA ÕPIB JA TÄNAB! Tunnusta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid!

tunnusta

 

Haridus- ja teadusministeeriumi veebilehel avanes neljapäeval elektrooniline keskkond www.hm.ee/et/gala, mille kaudu on kõigil võimalik aprillikuu jooksul esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid.

Kandidaate on võimalik esitada üheteistkümnes kategoorias:

 • lasteaiaõpetaja
 • klassiõpetaja
 • põhikooliõpetaja
 • gümnaasiumiõpetaja
 • klassijuhataja
 • kutseõppeasutuse õpetaja
 • õppejõud
 • suunaja
 • õppeasutuse juht
 • hariduse sõber
 • aasta tegu hariduses

Uuendusena lisanduvad tänavu aasta õppejõu ja aasta suunaja kategooriad ning samuti laienevad õppeasutuse juhi, sõbra ja aasta teo kategooriad, mis hõlmavad nüüd nii koolieelset lasteasutust, üldhariduskooli, kutseõppeasutust kui ka kõrgkooli.

Kahetasandilise – piirkondliku ja üleriigilise – tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“ kaudu tõstab riik esile õpetajate ja koolijuhtide suurepärast tööd ning üksikisikute ja organisatsioonide tegevust hariduse toetamisel. Samuti on eesmärk heade kogemuste levitamine ning tehtu jagamine üle Eesti.

Pärast kandidaatide esitamist alustavad mais parimatest parimate väljaselgitamiseks tööd maakondlikud komisjonid, kõrghariduse komisjon ja seejärel juunis üleriigiline komisjon, kuhu kuuluvad haridusega seotud organisatsioonide esindajad.

Haridus- ja teadusministeeriumi, sihtasutuse Innove ning Eesti Haridustöötajate Liidu korraldatav tunnustusüritus tipneb 3. oktoobril toimuva Aasta Õpetaja galaga, millest tehakse ka televisioonis otseülekanne.

Head Uudised GoodNews