1. Avaleht
  2. Haridus
  3. eKooli ja Avita koostöö jõudis esimese tulemini
eKooli ja Avita koostöö jõudis esimese tulemini

eKooli ja Avita koostöö jõudis esimese tulemini

Foto: etund.avita.ee
Foto: etund.avita.ee

Alates eilsest saavad eKooli ja Avita kirjastuse koostöö tulemusena Avita e-tundi kasutavad õpetajad saata tunnikirjeldused otse eKooli. Peatselt lisandub võimalus saata eKooli süsteemi ka koduseid töid ja hindelisi ülesandeid.

Avita kirjastuse digitaalse õppevara arendusjuhi Antti Rammo sõnul võimaldab uus lahendus õpetaja töömahtu oluliselt vähendada. „Seni pidi õpetaja tunnikirjelduse sisestamisel n-ö topelt tööd tegema, nüüd aga saab ta kogu info ühe nupuvajutusega eKooli üle kanda. Lisaks on tunnikirjeldus kindlasti oluliselt sisukam ja pikem ning tunnist puudunud õpilastele annab see parema ülevaate ainetunnis toimunust,” lisas Rammo.

Avita e-tund on õppesisuga arvutiprogramm õpetajale. See on terviklik õppetund, mis sisaldab kogu vajaliku materjali huvitava ja mitmekülgse tunni ettevalmistamiseks, edukaks läbiviimiseks ja sellest kokkuvõtete tegemiseks. Õpetaja leiab e-tunnist ainetunni näidisülesehituse, ainealase ja metoodilise konspekti, rohkelt illustratiivset materjali, töökava, ülesandeid ja vastuseid ning erineva tasemega lisamaterjali õppe mitmekesisemaks muutmiseks. E-tund aitab õpetajal tunni ettevalmistuse aega kokku hoida.

Avita e-tundide järgi saab praegu õpetada muusikat, geograafiat, bioloogiat, loodusõpetust, matemaatikat, eesti keelt ja kirjandust. Avita e-tundi kasutab ligikaudu 200 õpetajat 110 koolis üle Eesti. Aine õppimine on e-tunni abil põnevaks tehtud rohkem kui 2000 õpilasele.

eKooli tegevjuhi Pille Parikase sõnul otsib eKool erinevaid võimalusi oma süsteemi pidevalt edasi arendada. „Koostöös Avita kirjastusega suudame lihtsustada õpetajate tööd ning muuta e-tundide kirjeldused õpilastele ja lastevanematele kergesti ligipääsetavaks,” selgitas Parikas.

Avita kirjastus loob õppematerjali üldhariduskoolile juba 26 aastat. Peale paberõpikute väljaandmise arendab kirjastus elektroonilist õppevara ning kannab õppesisu digitaalsesse vormi. Seejuures säilitatakse sisuline kvaliteet ja täidetakse pedagoogilise efektiivsuse nõudeid, kasutades samas ära digitaalse keskkonna rohkeid võimalusi. Info Avita e-tunni kasutamise ja võimaluste kohta: etund.avita.ee.

eKool on koolihaldussüsteem, mis aitab õpilasel paremini õppida; lapsevanemad saavad olla paremini kursis sellega, kuidas nende lastel läheb, ja kohalikul omavalitsusel on hea ülevaade tema haldusalas olevate koolide tööst. eKool tegutseb juba üle 12 aasta ja selle igapäevaseid kasutajaid on ligi 200 000, nendest ligikaudu 13 000 on õpetajad. eKooli kasutab enam kui 400 kooli üle Eesti.

Head Uudised GoodNews