1. Avaleht
  2. Märka Last
  3. Euroopa Komisjoni andis välja lasteraamatu Ukraina sõjapõgenike läbielamistest
Euroopa Komisjoni andis välja lasteraamatu Ukraina sõjapõgenike läbielamistest

Euroopa Komisjoni andis välja lasteraamatu Ukraina sõjapõgenike läbielamistest

Euroopa Komisjon avaldas 12. oktoobril Ukraina sõja läbielamistest rääkiva lasteraamatu „Tüdruk, kes hoidis silmad lahti“. Raamat aitab tõsta nii Eesti inimeste teadlikkust Venemaa agressiooni mõjudest sõjapõgenike igapäevaelule kui ka suurendada laste ja täiskasvanute vahelist diskussiooni ning mõistmist.

Eestis viibib üle 40 000 Ukraina sõjapõgeniku ning oktoobri seisuga käivad vähemalt 8400 last ja noort Eestis lasteaedades või koolides. Euroopa liikmesriikide ülene projekt on ellu kutsutud selleks, et mitte ära unustada sõjapõgenike valu ning julgustada inimesi hoidma silmad avatuna sõjapõgenike suhtes, neid jätkuvalt märkama ja kuulama.

Foto: Freepik

Lasteraamat „Tüdruk, kes hoidis silmad lahti” illustreerib laste omavahelise märkamise ja toetamise tähtsust, kui koolis on lapsed, kes on pidanud sõja survel võõrasse riiki kolima. Raamat on mõeldud 7-10-aastastele lastele, samuti lapsevanematele ja õpetajatele. Projekti jaoks tegi Euroopa Komisjon koostööd tuntud Ukraina illustraatori Anna Sarviraga.

Euroopa Komisjoni õigusvoliniku Didier Reyndersi sõnul on soov viia loo jutustamise kaudu Euroopa Komisjoni kampaania sõnumid võimalikult paljudeni. „Sõja eest põgenevate inimeste kogemuste mõistmine ning nende õiguste tunnustamine on hädavajalik tervema, kaastundlikuma ja õiglasema ühiskonna ehitamiseks. Varases eas laste kaasamine raamatu kaudu aitab loodetavasti meil kujundada helgemat tulevikku kõigile,“ rääkis Reynders.

Sõja eest põgenevate inimeste kogemuste mõistmine ning nende õiguste tunnustamine on hädavajalik tervema, kaastundlikuma ja õiglasema ühiskonna ehitamiseks.

Lasteraamat on osa Euroopa Komisjoni „Hoia silmad lahti“ (Keep your eyes open) kampaaniast, millega soovitakse tõsta teadlikkust ohvrite õigustest ELis. Raamat kutsub üles solidaarsusele ja mõistma sõjapõgenikke, kes vajavad erilist tuge ja tähelepanu.

„Tüdruk, kes hoidis silmad lahti“ on tõlgitud 13 keelde (eesti, ukraina, inglise, prantsuse, hollandi, bulgaaria, horvaadi, tšehhi, ungari, läti, poola, rumeenia ja slovaki keelde).

„Hoia oma silmad lahti“ kampaania veebilehel on lugemiseks ja allalaadimiseks saadaval ka e-raamat.

  • Euroopa Liidus on tagatud kõigi kuriteoohvrite õigused, mis on peamiselt sätestatud 2012. aastal vastu võetud ohvrite õiguste direktiivis. Ohvri õiguste hulka kuuluvad ka õigus teabele, toetusele ja kaitsele vastavalt ohvri individuaalsetele vajadustele ning õigustele. Samuti on ohvritel õigus olla tunnustatud ja neid tuleb kohelda personaalselt, lugupidavalt, delikaatselt, professionaalselt ja diskrimineerimata. Tänavu juulis võttis komisjon vastu ettepaneku ohvrite õiguste direktiivi muutmiseks, et tugevdada kuriteoohvrite õigusi ELis veelgi. Praeguste reeglite kohaselt saavad sõjaga seotud kuriteoohvrid ELi ohvrite õiguste reegleid kasutada, kui nende kuriteomenetlused toimuvad ELi territooriumil.
Head Uudised GoodNews