Avaleht Märka Last

Märka Last

Rahandusministeerium pälvis Ettevõtliku Kooli kuldpartneri tunnustuse. Haridusprogramm Ettevõtlik Kool tunnustab ministeeriumi finantskirjaoskusealase koostöö eest. Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik ja rahandusministeerium panid 2020. aastal aluse Eesti esimesele õpetajate rahatarkuse mentorklubile, mis tänavu laienes üle-eestiliseks. Klubi tegevustest võtab sel õppeaastal osa üle 170 õpetaja, enamik neist Ettevõtliku Kooli võrgustiku õppeasutustest. Ettevõtliku Kooli arendusjuhil Heidi Uustalul on hea meel, et […]

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (474 SE). Eelnõuga luuakse alaealisele lapsele elatise kindlaksmääramise kord, mis vastab Eesti elustandardile ja on paindlik. Eelnõus määratakse uued kriteeriumid, mida tuleb elatise summa kindlaksmääramisel arvesse võtta. Eelnõu kohaselt kujuneb elatise summa lapse reaalseid vajadusi, kohustatud isiku võimalusi ja tema poolt […]

Eesti Noorteühenduste Liidu ja Välisministeeriumi koostöös valiti uus ÜRO noordelegaat – 20-aastane Linda Luts. Uurisime temalt, mis on noordelegaadi ülesanded, millised on tema enda eesmärgid ning olulised teemad. Haruldane ja ainulaadne võimalus andis inspiratsiooni Linda tõdeb, et kui aus olla siis tema kandideerimine ÜRO noordelegaadiks tuli talle iseendale ka üllatuseks. “Kui nägin konkursi kuulutust, siis […]

Head kohalike omavalitsuste volikogude liikmete kandidaadid, erakonnad ja valimisliidud! See kiri on adresseeritud teile kui inimestele, kes hakkavad järgmise nelja aasta jooksul osalema kohaliku omavalitsusorgani otsuste tegemisel. Teie kaasamõtlemine on oluline igal ametipositsioonil – olles vallavanem, linnapea või volikogu sotsiaalkomisjoni liige opositsioonis. Kõiki meie peresid puudutavad kohaliku omavalitsuse poolt loodud peresõbraliku omavalitsuse meetmed: sünnitoetus, lapsesõbralik […]

Riigikogus toimub täna Eesti Mudel-Euroopa Parlamendi sessiooni üldkogu, mille avas riigikogu esimees Jüri Ratas, kes tuletas noortele meelde otsustajate rolli, olulisust ja vastutust. Ratas meenutas Mudel-Euroopa parlamendi liikmetele, et 20. augustil tähistati riigikogu saalis 30 aasta möödumist Eesti iseseisvuse taastamisest. Tema sõnul on sümboolne, et noored peavad just siin täna istungit, et arutada Euroopa Liidu […]

21. septembril, rahvusvahelisel rahupäeval toimus Estonia Talveaias Lastekaitse Liidu tänuüritus haridusvaldkonna spetsialistidele, kes panustavad igapäevaselt programmi „Kiusamisest vabaks!” sõnumite levitamisse ja innustavad teisi tegelema väärtuskasvatusega ja kiusamise ennetamisega, et Eestis elavatel lastel oleks rahulik ja õnnelik haridustee. „Emana tean ma, kuivõrd oluline on laste jaoks õppida koolis, kus on usaldusväärne ja kiusamisest vaba keskkond,” ütles […]

1. septembril algas uus kooliaasta ja ühtlasi ka kandideerimine tänavusele Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile. Fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös või muul harrastataval alal. Tänavu on fookuses huviharidus ning seeläbi laste ja noorte vaimse tervise toetamine.  “Meie stipendiumi näol on tegu toetusega, mille eesmärgiks on aidata kaasa laste […]

Vabariigi Valitsus kinnitas täna, rahvusvahelisel noortepäeval „Noortevaldkonna arengukava 2021–2035“, milles seatakse noortepoliitika sihid järgmiseks 15 aastaks. Uus arengukava on kehtiva noortevaldkonna arengukava 2014–2020 jätkustrateegia. Uue arengukava eesmärk on luua eeldused selleks, et noortel kõigis Eesti piirkondades oleks võimalik elada tervislikku ja täisväärtuslikku elu ning muuta oma kogukonda ja riiki selliselt, et Eestis oleks parim keskkond […]

Sarnaselt Helsingi omavalitsusele käivitab Mustamäe linnaosa valitsus augustis linnaosa lastele suunatud tasuta sooja lõuna pilootprojekti. Helsingis on juba 79 aastat pakutud suveperioodil parkides lastele sooja lõunasööki. Juuni algusest augusti alguseni – kattes koolivaheaja perioodi – saavad kõik alla 16-aastased kindlatel avalikel mänguväljakutel igal argipäeval tasuta sooja lõunasöögi. „Hiljuti toiduraiskamise vähendamise kampaaniat käivitades tõdes sotsiaalkaitseminister Signe […]

Lastekaitse Liit tuletab tööandjatele meelde, et noori tööle võttes koheldaks neid vastavalt seaduses ettenähtud tingimustele. Esile saab tõsta tööandjaid, kes arvestavad seaduses kehtestatud erisusi laste palkamisel ja on valmis andma neile võimaluse teenida eakohase tööga taskuraha. Samas on nördimapanev, et Eestis on siiani ka neid tööandjaid, kes arvavad, et lapsi saab tööl ekspluateerida, pakkudes neile […]