1. Avaleht
 2. Haridus
 3. Fotod! Lastekaitse Liidu programm tunnustas kiusamisvaba haridustee rajamisse panustajaid
Fotod! Lastekaitse Liidu programm tunnustas kiusamisvaba haridustee rajamisse panustajaid

Fotod! Lastekaitse Liidu programm tunnustas kiusamisvaba haridustee rajamisse panustajaid

21. septembril, rahvusvahelisel rahupäeval toimus Estonia Talveaias Lastekaitse Liidu tänuüritus haridusvaldkonna spetsialistidele, kes panustavad igapäevaselt programmi „Kiusamisest vabaks!” sõnumite levitamisse ja innustavad teisi tegelema väärtuskasvatusega ja kiusamise ennetamisega, et Eestis elavatel lastel oleks rahulik ja õnnelik haridustee.

„Emana tean ma, kuivõrd oluline on laste jaoks õppida koolis, kus on usaldusväärne ja kiusamisest vaba keskkond,” ütles avakõnes Taani suursaadik Eestis Kristina Miskowiak Beckvard. „On muljetavaldav, et Taanis väljatöötatud programmiga on Eestis alates 2010. aastast liitunud 494 lasteaeda ja 162 kooli,” lisas ta ja avaldas tänu programmi rakendamise eest Lastekaitse Liidu meeskonnale, õpetajatele, aga ka vanematele, kes mõistavad, kui oluline see on.

„On tähenduslik, et tänane tänuüritus toimub just nimelt rahupäeval, sest kiusamise ennetus ja väärtuskasvatus meie ühiskonna noorimate, lasteaialaste ja kooliõpilaste hulgas on just need tegevused, mis kindlustavad meie rahu täna ja tulevikus,” ütles haridusministeeriumi üldhariduse- ja noortepoliitika asekantsler Liina Põld ja lisas, et igal haridusasutusel on kohustus tagada kõigile õppijatele turvaline arengukeskkond. „Heaolu ja turvalisus on ka meie uue haridusvaldkonna arengukava 2035 üks aluspõhimõtetest.”

Tänukirjade sadu

Programmi „Kiusamisest vabaks!“ tänuüritusel toodi esile koolieelseid haridusasutusi, kus programmi rakendatakse asutusepõhiselt ja pikaaegselt. Koolide puhul tunnustati üritusel konkreetseid inimesi, kes innustavad teisi programmi rakendama ja teevad oma tööd suure südamega. Lisaks esitleti üritusel ajakirja Märka Last programmi „Kiusamisest vabaks!” erinumbrit ja videolõike programmi rakendamisest haridusasutustes.

Haridusministri Liina Kersna tänukirja said seitse lasteaeda ja kuus isikut viiest koolist.

Lasteaiad:

 • Põlva Lasteaed Lepatriinu (programmi kasutaja aastast 2012)
 • Tallinna Pelguranna Lasteaed (programmi kasutaja aastast 2012)
 • Tallinna Meelespea Lasteaed (programmi kasutaja aastast 2012)
 • Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike (programmi kasutaja aastast 2013)
 • Tallinna Männi Lasteaed (programmi kasutaja aastast 2013)
 • Tallinna Kihnu Lasteaed (programmi kasutaja aastast 2014)
 • Narva Lasteaed Pingviin (programmi kasutaja alates aastast 2014)

Koolid:

 • Kalamaja Põhikool sotsiaalpedagoog Margarita Vähejaus (kool kasutab programmi aastast 2014)
 • Ehte Humanitaargümnaasiumi klassiõpetaja Ilona Kononova (programmi kasutaja aastast 2015)
 • Maardu Gümnaasiumi sotsiaaltöötaja Erika Tiganik (kool kasutab programmi aastast 2019)
 • Narva Õigeusu Gümnaasiumi direktor Tatjana Babanskaja (kool kasutab programmi aastast 2020)
 • Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi psühholoog Jelena Jarošik ja sotsiaalpedagoog Svetlana Zavelitski (kool kasutab programmi aastast 2020)

Lastekaitse Liidu tänukirjad liidu presidendi Ene Tombergi käest said haridusministeerium ja Tallinna haridusamet. Liit tänas ministeeriumit kauaaegse finantsilise toetuse eest. Lastekaitse Liit peab oluliseks ministeeriumi mõtteviisi, et igal Eesti lasteaial ja koolil on võimalus kasutada endale sobivat kiusamiskäitumist ennetavat lähenemisviisi. Haridusametile väljendati tänu Tallinna haridusasutuste innustamise eest liituma kiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammiga, lisaks selle eest, et nad on olnud haridusasutustele toeks metoodiliste materjalide soetamisel ning temaatiliste koolituste võimaldamisega nii õpetajatele kui ka lapsevanematele.

Lastekaitse Liidu tänukirjad liidu juhatajalt Varje Ojalalt said programmi „Kiusamisest vabaks!” koolitajad Valeria Lavrova ja Merit Lage ning kasvatusteadlane Kerstin Kööp, kes õpetab Tallinna Ülikoolis ainet „Sotsiaalsed suhted ja meeskonnatöö lasteasutuses“ programmi „Kiusamisest vabaks!“ põhjal.

Lisaks tänukirjadele ja kingikottidele said kõik tänuüritusel tunnustatud haridustöötajad Sõber Karu öömaski. Programmi koordinaatorid Aleksandra Munts-Avajõe ja Saskia Muru selgitasid, et öömask sümboliseerib seda, et „Kiusamisest vabaks!” programmiga liitunud saavad igal ööl rahulikult magada.

MTÜ Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vabaks!“ tänuüritus toimus tänu haridus- ja teadusministeeriumi ning Põhja- ja Baltimaade mittetulundusühenduste toetusele.

Head Uudised GoodNews