Home Haridus Haridusasutused rõõmustavad värskete ülikoolilõpetajate üle
Haridusasutused rõõmustavad värskete ülikoolilõpetajate üle

Haridusasutused rõõmustavad värskete ülikoolilõpetajate üle

Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Narva Kolledži lõpetas üle 700 üliõpilase nii õpetajakoolituse, hariduse juhtimise, sotsiaalpedagoogika, noorsootöö, haridusinnovatsiooni, andragoogika, eripedagoogika, logopeedia, hariduskorralduse, haridustehnoloogia kui kasvatusteaduste õppekaval.

Narva Kolledži lõpetas käesoleval aastal 71 õpetajakoolituse üliõpilast, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut sai juurde 279 ning Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut 339 vilistlast. Lisaks anti lõpudiplomid aineõpetajatele ülikoolide mitmetes instituutides.

„Kõik lõpetanud spetsialistid on oma värskete teadmiste ning oskustega lasteaedadesse, koolidesse, täiskasvanuharidusse ja noorsootöövaldkonda väga oodatud,“ sõnab haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja lisab: „Meil on haridusse väga vaja inimesi, kes  ̶  Kristiina Ehini sõnu parafraseerides  ̶  vaataksid nii, et nad tõeliselt näevad; kuulaksid nii, et nad tõeliselt kuulevad.“

Liina Kersna rõhutas aktustel peetud kõnedes lõpetajate vastutust usaldava suhte loomisel, empaatia ning teistega arvestamise õpetamise olulisust, kohanemisvõimet ning oma arenemisruumi ja kasvamise võimalikkuse nägemist. Samal ajal pani ta südamele, et nii alustaval kui juba kogenud spetsialistil tuleb ka ennast hoida, oma vajadusi märgata ning et koostööd tehes on lihtsam edasi minna.