1. Avaleht
  2. Keskkond
  3. Homme hakatakse arutama, milline on õiglane rohepööre
Homme hakatakse arutama, milline on õiglane rohepööre

Homme hakatakse arutama, milline on õiglane rohepööre

omme, 24. oktoobril toimuval konverentsil „Milline rohepööre on õiglane?“ arutletakse poliitikute ja arvamusliidritega rohepöörde mõjude üle võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste vaatenurgast. Konverentsil esitletakse võrdõigusvoliniku tellitud uuringut, mis keskendub sellele, kui palju on riiklikul tasandil võrdsuspõhimõtteid rohepöördes arvesse võetud. Samuti avalikustatakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) soolise võrdõiguslikkuse indeksi tulemused.

„Kestlikkus ja võrdõiguslikkus on teemad, mida tuleb arvestada kõigis riigi planeeritavates poliitikates, meetmetes ja tegevustes. Meie tellitud uuring näitas, et rohepöördega seonduvalt seda Eestis seni tehtud ei ole ning puudub oskus seda süsteemselt teha,“ ütles soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Christian Veske.

Christian Veske hinnangul ei saa rohepöördest rääkida ainult majandusest lähtuvalt. Rohepöördele peab tekkima inimlik nägu – fookuses peab olema ennekõike inimene ja see, kuidas kliima muutumine ja selle leevendamiseks võetud meetmed mõjutavad elukeskkonda ja rahvastikurühmade heaolu. „On selge, et inimrühmade võimekus muutustega toime tulla on erinev ning selleks, et vältida olemasoleva ebavõrdsuse mustrite edasikandumist tuleb nende erinevustega arvestada.“, lisas ta.

Konverentsil toimub arutelu „Kes võidab rohepöördest?“, kus mõtlevad kaasa kliimaminister Kristen Michal, president Kersti Kaljulaid, Tallinna aselinnapea Joosep Vimm ja Eesti ÜRO noordelegaat Hanna-Stiina Tornius. Häid praktikaid rohepöörde ja võrdõiguslikkuse lõimimisest vahendavad Rootsi Keskkonnakaitse Agentuuri ja Islandi Arktika koostöövõrgustiku esindajad. Uuringufirma Civitta esitleb uuringu „Võrdõiguslikkuse vajadused ja võimalused rohepöördes“ tulemusi. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) soolise võrdõiguslikkuse indeksi tulemusi tutvustab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Agnes Einman.

Konverentsil toimuvaid töötubasid veavad Eesti Puuetega Inimeste Koda, Feministeerium, Teeme Ära SA ning Tasaarengu Eesti MTÜ. Arutletakse teemade üle nagu liikuvuskorraldus, elusloodus ja õiglane üleminek, tööaja vähendamine soolise võrdsuse edendamiseks ning sõnavaraline väärtusloome.

  • Konverentsi korraldaja on soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei. Ülekanne konverentsilt on 24.oktoobril algusega 9.30 jälgitav Delfi portaali vahendusel.
Head Uudised GoodNews