1. Avaleht
 2. Eesti elu
 3. Homme toimuval konverentsil arutatakse, kuidas leida väljapääs küberkiusamisest
Homme toimuval konverentsil arutatakse, kuidas leida väljapääs küberkiusamisest

Homme toimuval konverentsil arutatakse, kuidas leida väljapääs küberkiusamisest

SA Kiusamisvaba Kool korraldab homme konverentsi “Küberkiusamise peatamine on meie kõigi asi”. Päeva peaesineja on üle maailma tunnustatud küberkiusu ekspert, konsultant ja raamatute autor prof. Sameer Hinduja USAst. Veebi teel konverentsil osalemiseks on võimalik veel tänase päeva jooksul end registreerida.

Veebi teel konverentsil osalemiseks on võimalik veel tänase päeva jooksul end registreerida.

“Küberkiusamine on pandeemiline ja kiirelt muutuv nähtus, kuid teadmisi selles vallas napib laialdaselt,” tõdeb SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Ingi Mihkelsoo. “Loodame konverentsi kaudu anda olulist tõuget küberkiusamise alase teadlikkuse ja sellega võitlemise oskuste ja julguse kasvuks Eestis,” toonitab Mihkelsoo teema tõstatamise vajalikkust.

Küberkiusamine on pandeemiline ja kiirelt muutuv nähtus, kuid teadmisi selles vallas napib laialdaselt.

Konverentsi eesmärgiks on avada küberkiusamise erinevaid tahke ja tagajärgi, anda juhiseid tegutsemiseks ning teadvustada igaühe rolli kiirelt ning ulatuslikult leviva laste, noorte ja ka täiskasvanute elusid kahjustava probleemi lahendamisel.

SA Kiusamisvaba Kooli sisujuht Kristiina Treial toonitas, et vajaminevate teadmiste, oskuste või julguse puudumise tõttu jäävad lahendamata paljud kiusamisjuhtumid. “Kui täiskasvanuni jõuab noor inimene küberkiusamise infoga, siis minu lugupidamine – see on suurim usaldus ja parim võimalus aidata peatada potentsiaalselt elu lõhkuvat sündmust,” julgustas Treial täiskasvanuid sekkuma. Konverentsil tuuakse fookusesse küberkiusamine läbi erinevate vaatenurkade ning avatakse kiusamise ennetamise ja peatamise viise. Spetsialistide osalusel toimuvas paneeldiskussioonis analüüsitakse erinevatest perspektiividest lähtuvalt üht konkreetset küberkiusamise juhtumit.

Kui täiskasvanuni jõuab noor inimene küberkiusamise infoga, siis minu lugupidamine – see on suurim usaldus ja parim võimalus aidata peatada potentsiaalselt elu lõhkuvat sündmust.

Alahinnata ei tohi erinevate ametiasutuste õiget meelestatust koostöö osas ega vastutuse võtmise vajalikkust. “Küberkiusamine on tõeliselt meie kõigi asi. Me kõik saame seda märgata, seda peatada, st jagamise ja laikimise asemel korrale kutsuda või raporteerida, toetada seda, kes küberkiusamisega pihta on saanud. Kõige halvem on see, kui jäädakse üksi,” rõhutas Treial.

Konverentsil astuvad üles:

 • Anne Kleinberg (Eesti Psühhiaatrite Seltsi juht, Tallinna Lastehaigla Vaimse Tervise Keskuse juhataja)
 • Olle Selliov (koolipsühholoog ja pereterapeut)
 • Karin Streimann (Tervise Arengu Instituudi ennetusvaldkonna juht)
 • Cattre Hein (õpetaja, mentor ja koolitaja)
 • Inger Klesment (digimeediapädevuse ekspert)
 • Andero Sepp (veebipolitseinik)
 • Malle Hallimäe ja Kerli Valner (Targalt internetis)
 • Omar Kõiv ja Mikk Ilves (RASK advokaadibüroo).

Noorte nägemuse toovad kuulajateni:

 • Eesti Õpilasesinduste Liidu liige Karola Kuldsaar
 • Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi abiturient Desire Pärn

Päeva seob tervikuks SA Kiusamisvaba Kooli asutajaliige ja sisujuht Kristiina Treial. Peaesineja Sameer Hinduja (otselülitus USAst) annab oma ettekandes ülevaate sellest, mis praegu küberkiusamise maailmas toimub ja millised võiksid olla parimad ennetusvõimalused.

Konverentsil on avatud messiala, kus tutvustavad oma tegemisi mitmed ennetustööd tegevad organisatsioonid:

 • Lastekaitse Liit (Kiusamisest vabaks)
 • Laste aeg
 • Noorteühing TORE
 • Peaasi
 • Vaikuseminutid
 • Eesti Õpilasesinduste Liit
 • START Retked – KLAPP
 • Eluks valmis

Konverentsi toimumist rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Konverentsi toimumise teeb heategevusliku koostööna võimalikuks Telia Eesti.

2012. aastal asutatud SA Kiusamisvaba Kool vahendab Turu Ülikoolis välja töötatud KiVa programmi enam kui 120-s Eesti koolis. KiVa programmi abiga õpivad lapsed kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima, suur rõhk on pealtvaatajate rolli teadvustamisel. Lisaks Soomele ja Eestile kasutatakse KiVa programmi juba enam kui 20 riigis üle maailma.

Rohkem infot konverentsi kohta leiab SIIT.

Konverentsile registreerimine SIIN.

Head Uudised GoodNews