1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. President Karis riigivisiidil Botswanas: Venemaa käitub Euroopas agressiivse kolonisaatorina
President Karis riigivisiidil Botswanas: Venemaa käitub Euroopas agressiivse kolonisaatorina

President Karis riigivisiidil Botswanas: Venemaa käitub Euroopas agressiivse kolonisaatorina

Eesti esimese riigipeana Botswanasse riigivisiidile saabunud president Alar Karis kohtus Gaborones oma ametikaaslase Mokgweetsi Masisiga, kellega keskendus kahepoolsete suhete arendamisele, Aafrika piirkondlikele julgeolekumuredele ja Euroopas kolonisaatorina käituva Venemaa agressioonisõjale. Eraldi peatuti äridiplomaatial ja ettevõtjate vaheliste kontaktide tihendamisel ning räägiti arengukoostööst.

Eesti riigipea kinnitas president Masisile, et Botswana on Eestile Lõuna-Aafrikas strateegiliselt oluline partner, kellega soovime süvendada koostööd välispoliitilistel teemadel, äridiplomaatias ja arengukoostöös. „Asume geograafiliselt teineteisest küll kaugel, kuid mõtteviisilt lähedaste ja demokraatiat väärtustavate riikidena peame arendama omavahelist partnerlust. Seda eriti ajal, mil Euroopas, Aafrikas ja Lähis-Idas on mitmeid veriseid konflikte, mille lahendamine eeldab rahvusvahelist koostööd,“ sõnas president Karis.

Asume geograafiliselt teineteisest küll kaugel, kuid mõtteviisilt lähedaste ja demokraatiat väärtustavate riikidena peame arendama omavahelist partnerlust.

President Masisi pakkus, et Botswanast võiks saada uks Eesti ettevõtjatele piirkonnariikidesse sisenemisel. Riigijuhid väljendasid huvi haridus- ja teaduskoostööks, mis saab olla Botswanale toeks teadmispõhise majanduse arengul.

Riigipead arutasid piirkondlikke julgeolekumuredesid – Venemaa agressiooni Ukrainas ning konflikte Aafrikas.

„Venemaa käitub Euroopas agressiivse kolonisaatorina, kelle eesmärk on hävitada Ukraina riik, Ukraina rahva suveräänsus ja kukutada sealne seaduslik valitsus. Kremli režiim peab koloniaalsõda, tema kuriteod Ukrainas on imbunud imperialismist ning see esitab ÜRO-le ja kõikidele maailma riikidele väljakutse. Kui me normaliseeriksime riikide territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse rikkumise, siis õõnestame rahu ja julgeolekut igas riigis. Me ei lase sellel juhtuda, aitame Ukrainal ennast kaitsta,“ sõnas president Karis.

Kui me normaliseeriksime riikide territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse rikkumise, siis õõnestame rahu ja julgeolekut igas riigis. Me ei lase sellel juhtuda, aitame Ukrainal ennast kaitsta.

Ta kutsus Botswanat osalema Ukraina riigipea Zelenskõi rahuplaani aruteludel. „Botswanal on kogemusi rahu saavutamisest Aafrika konfliktides, nad austavad ÜRO Harta põhimõtteid, oleks hea kui nad toetaks Ukraina algatatud rahvusvahelist rahuprotsessi,“ ütles president Karis.

Venemaa koloniaalsõda mõjutab Eesti riigipea sõnul kogu maailma: „See lööb rahvusvahelise õiguse ülimuslikkuse pihta. Ukrainalt teravilja varastades ning lisaks takistades vilja tarneid, tõstab Venemaa toidu- ja energiahindu paljudes riikides, põhjustades üleilmset inflatsiooni ja seades ohtu ennekõike toiduga kindlustatuse, laiendades näljahäda.“

Botswana riigipea andis ülevaate tema lähipiirkonna julgeolekuküsimustest. President Karis väljendas muret riigipöördekatsete laine üle Saheli piirkonna riikides.

Aafrikas on praegu mitmeid relvakonflikte Burkina Fasos, Kesk-Aafrika Vabariigis, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Malis, Mosambiigis, Nigeerias, Somaalias ja Lõuna-Sudaanis. Botswana on saatnud oma väed Mosambiiki rahuvalvemissioonile. Eesti oli kohal rahuoperatsioonil Malis ja oleme ekspertidega panustanud Euroopa Liidu erinevatesse missioonidesse Mosambiigis, Somaalias ja Gambias.

Botswana on Eesti Aafrika strateegia sihtriik ning arengu- ja ärikoostöö prioriteet. Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus on koos Euroopa Komisjoni ja ELi teiste riikidega arendamas e-valitsemise, küberturvalisuse ja ettevõtluse koostööprojekte Botswanas ja Lõuna-Aafrika Arenguühenduse riikides.

Botswana on Eesti Aafrika strateegia sihtriik ning arengu- ja ärikoostöö prioriteet.

Veel kõneldi koostööst rahvusvahelistes organisatsioonides, sealhulgas vajadusest reformida ÜRO Julgeolekunõukogu. President Karis tutvustas Eesti kandidatuuri ÜRO Inimõiguste Nõukokku aastateks 2026-2028. Eesti riigipea kohtub täna ka Botswana parlamendi spiikri Phandu Skelemaniga, et rääkida kahepoolse koostöö tihendamisest ja globaalsetest julgeolekuküsimustest.

  • President Karisega on Aafrika visiidil Eesti ettevõtjad, kes juba tegutsevad Aafrikas või soovivad seal oma tegevust laiendada. Botswana riigivisiidil saadavad Eesti riigipead ettevõtete Nortal, Digital Nation, Admirals Group ja Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) esindajad.

Riigivisiit on riikide omavahelise suhtlemise kõige kõrgetasemelisem vorm. Eriti praeguses turbulentses julgeolekuolukorras on tähtis tihendada suhtlust nende oma piirkonnas oluliste partneritega, kellega seni ei ole suhtlus olnud tihe.

Head Uudised GoodNews