Avaleht Eesti elu Isapuhkus pikeneb ja hüvitise saamine lihtsustub!
Isapuhkus pikeneb ja hüvitise saamine lihtsustub!

Isapuhkus pikeneb ja hüvitise saamine lihtsustub!

Senine 10-päevane isapuhkus pikeneb 30 päevale, muudatus jõustub 1. juulist 2020.

„Muudatus annab peredele paremad võimalused jagada laste eest hoolitsemise koormust, kuna nüüd saavad ka isad jääda isapuhkusele kauemaks ja seda soovitud ajal, kas emaga samal ajal või eraldi,“ sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik.

Kui seni maksis isapuhkusele jääjale puhkuse tasu välja tööandja, siis nüüd teeb seda sotsiaalkindlustusamet otse, vähendades sellega tööandja koormust. Süsteemi korrastamisega kehtestati isadele õigus vanemahüvitisele, mis ei sõltu tema eelnevast töösuhtest ega töötamise lepingulisest vormist.

30-päevast isapuhkust ja/või isa täiendavat vanemahüvitist on võimalik kasutada kuni lapse 3-aastaseks saamiseni nii ühes osas kui ka osadekaupa. Näiteks võib isa kasutada esimesed 10 päeva isapuhkusest siis, kui laps sünnib (et olla emale abiks) ja ülejäänud 20 päeva siis, kui laps on juba aastane või pooleteistaastane.

2018. aastal kasutas isapuhkust 72% kõigist isadest, kellel oli selleks õigus. Vanemahüvitise saajate seas oli 2018. aastal isasid 10,9%. 2018. aasta jooksul määrati esmakordselt vanemahüvitis 1910 isale.

Riikides, kus osa vanemapuhkusest on reserveeritud isadele, on isade osakaal vanemapuhkuse kasutajate hulgas väga kõrge, näiteks Norras, Islandil ja Rootsis ligi 90%.