Avaleht Eesti elu Jaak Aab: on aeg kokku leppida järgmised tegevused Ida-Virumaa arengu toetamiseks
Jaak Aab: on aeg kokku leppida järgmised tegevused Ida-Virumaa arengu toetamiseks

Jaak Aab: on aeg kokku leppida järgmised tegevused Ida-Virumaa arengu toetamiseks

Reedel tutvustasid rahandusministeeriumi eksperdid Ida-Virumaa õiglase ülemineku juhtkomisjonile piirkondliku tegevuskava ning üleminekufondi vahendite kasutamise esialgseid ettepanekuid. Euroopa Liidu eelarves on Eestile eraldatav fondi toetuse suurus ligikaudu 340 miljonit eurot.

Esialgse jaotusettepaneku alusel soovitakse 2/3 üleminekufondi toetusest suunata mitmekesise ja nutika ettevõtluse arenguks ja 1/3 atraktiivse elukeskkonna heaks.
„Osa elukeskkonna arendamise tegevustest toetab samaaegselt ka ettevõtluse arengut, näiteks investeeringud sotsiaalsesse kaasatusse,“ tõi riigihalduse minister ja juhtkomisjoni esimees Jaak Aab välja. „Elukeskkonna arendamisel tervikuna on oluline positiivne mõju ka kvalifitseeritud tööjõu hoidmisel ning piirkonda meelitamisel.“

Õiglase ülemineku vahendite jaotusettepanekut tutvustatakse peagi valitsuskabinetis, misjärel alustatakse eelläbirääkimisi Euroopa Komisjoniga. Kuigi ülemineku mehhanismi kasutamise tingimused ei ole Euroopa Liidus veel kokku lepitud, on raha võimalikult kiireks kasutusele võtuks vajalik tegevuste täpsustamine. Ülemineku fondi eesmärgiks on toetada majandust, inimesi ja keskkonda nendes piirkondades, mida ootavad ees olulised sotsiaalmajanduslikud väljakutsed seoses Euroopa Liidu 2030 kliimaeesmärkide ja 2050 kliimaneutraalsuse saavutamisega.

Kohtumisel tutvustati ka Ida-Virumaa tegevuskava tööversiooni. Jaak Aabi sõnul on valitsuse tegevuskava ja maakonna arengu visiooniks, et aastaks 2030 on piirkond majanduslikult hästi arenenud, kiirete transpordiühendustega ning hinnatud elukeskkonnaga regioon, moodustades osa arenevast Soome lahe majanduspiirkonnast. „Selle nimel teeme täna ministeeriumite, partnerite ning Ida-Viru organisatsioonide ja ka elanikega koostööd, et eesmärgid võiksid teoks saada. On aeg astuda samme konkreetsete tegevuste suunas.“