1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Käimas on kasvatusteaduslike tööde konkurss
Käimas on kasvatusteaduslike tööde konkurss

Käimas on kasvatusteaduslike tööde konkurss

1191863_31138447Eesti Teadusagentuur ootab 2. märtsini töid kasvatusteaduslike tööde konkursile. Konkursi eesmärk on väärtustada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust parimatele kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaile.

Konkursile saab sel aastal esitada võõrkeeles publitseeritud teadustöid, magistritöid, doktoritöid ning õpikud ja didaktilis-rakenduslikud tööd.

Konkursil kõrgetasemelise konkurentsi tagamiseks on alates sellest aastast muutunud  konkursi tingimused. Osades kategooriates võetakse edaspidi töid vastu üle aasta, seni eraldi hinnatud õpikuid ning didaktilis-rakenduslikke töid hinnatakse nüüd ühes kategoorias ja sel aastal ei saa konkursile esitada populaarteaduslikke töid ega eesti keeles publitseeritud teadustöid. Neid töid oodatakse konkureerima järgmisel aastal.

Konkursitöö peab olema heaks kiidetud või trükis avaldatud läinud aastal ning vähemalt üks autoritest peab olema eesti kodanik. Tööd esitatakse elektrooniliselt.

Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur, kaaskorraldajaks on Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts ning rahastajaks haridus- ja teadusministeerium. Auhinnafond on 5800 eurot.

Head Uudised GoodNews