Avaleht Poliitika Kaitseminister: EL kaitsepoliitika üks prioriteete peab olema Atlandi-ülene koostöö
Kaitseminister: EL kaitsepoliitika üks prioriteete peab olema Atlandi-ülene koostöö

Kaitseminister: EL kaitsepoliitika üks prioriteete peab olema Atlandi-ülene koostöö

Euroopa Liidu kaitseministrid arutasid reedel ühenduse pikaajalist julgeoleku- ja kaitsepoliitilist visiooni, milles kaitseminister Jüri Luige sõnul on olulisim, et EL peab kaasama strateegilisi partnereid mõlemalt poolt Atlandi ookeani.

„Strateegilise kompassi koostamine on alanud, mis koondab kõigi 27 liikmesriigi julgeolekupoliitilise hetkehinnangu üheks tervikuks,“ ütles Luik. „Meie jaoks on oluline alla kriipsutada,  et Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika ees seisvad väljakutsed on lahendatud üksnes Atlandi-üleste suhete kaudu ja strateegiliste partneritega koostööd tehes,“ märkis Luik.

Luik tõi samuti esile, et liikmesriigid peavad selles olukorras suurendama kaitsekulutusi. Euroopa Liidu kaitsealgatuste tähtsaim eesmärk on toetada liikmesriike nende sõjaliste võimete ja kerksuse arendamises.

„Oluline on jõuda käegakatsutavate tulemuste ja praktiliste lahendusteni,“ rääkis Luik, kelle sõnul saab EL toetada näiteks sõjalise mobiilsuse parandamist nii, et aitab parandada näiteks sildade kandevõimet. „Samal ajal tuleb vaadata ka tulevikku, näiteks, kasutades tehistaipu ja digilahendusi sõjalise mobiilsuse suurendamiseks ehk, teisisõnu, vägede kiiremaks liigutamiseks. Sellest lõikaksid kasu nii NATO kui Euroopa Liit,“ lisas kaitseminister.

Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisel olid arutusel ka ELi missioonid Vahemerel ja Malis, võimalused partnerite toetamiseks ja ELi staabistruktuuri tulevik.

Strateegilisest kompassist kujuneb EL-i julgeoleku- ja kaitsepoliitika poliitilis-strateegiline dokument, mille eesmärk on ühtlustada liikmesriikide lähenemisi EL ees seisvatele julgeolekuväljakutsetele ning mõtestada ELi julgeoleku- ja kaitsepoliitika lähiaja rolli nendele väljakutsetele vastamisel.