Avaleht Eesti elu VIDEO I Kaitseminister: see aasta on näidanud eesti kodanike tugevat kaitsetahet ja koostegutsemise võimet
VIDEO I Kaitseminister: see aasta on näidanud eesti kodanike tugevat kaitsetahet ja koostegutsemise võimet

VIDEO I Kaitseminister: see aasta on näidanud eesti kodanike tugevat kaitsetahet ja koostegutsemise võimet

Heade uudiste portaal avaldab kaitseministri jõulutervituse täismahus ja muutmata kujul.

Kallid kaasmaalased!

Eesti on ühe inimpõlve jooksul arenenud kindlalt kaitstud riigiks. Tõsi, meid kimbutavad endiselt vanad ohud ja lisandunud on uued. Meie tugevus peitub aga suutlikkuses enda eest seista ja end ohtude eest kaitsta.

Käesolev aasta ei ole meile ega maailmale olnud lihtne. Pandeemia on pannud proovile nii riigid kui ka rahvusvahelise kogukonna koostöö. Siin Eestis oleme erinevate valdkondade koostöös võidelnud viiruse vastu.

Head kaitseväelased ja kaitseliitlased

Näitasite sellel keerulisel aastal, et kaitsevägi ja Kaitseliit on valmis tugevalt panustama ka tsiviilkriiside lahendamisse.

Tunnen siiralt uhkust naiskodukaitsjate ning kaitseliitlastele üle, kes te näitasite veenvalt, et olete valmis koheselt reageerima ja toetama oma riiki ja rahvast kriitilistel hetkedel.

Kaitseväe välihaigla koos tegevväelaste ning ajateenijatega Saaremaal omas kahtlemata ühes viiruseleviku põhikoldes märkimisväärset rolli. Valmisolek kriitilisel ajahetkel tervishoiuasutustele pakkuda isikukaitsevahendeid, aitas vältida veelgi suuremat kriisi.

Tänu teile oli kaitsevaldkonna panus märkimisväärne kogu koroonakriisi lahendamisel. Tervisekriis ei muutunud julgeolekukriisiks ja sõjalise riigikaitse tugevdamine jätkus.

See aasta on näidanud eesti kodanike tugevat kaitsetahet ja koostegutsemise võimet.

Sõjaline oht Eestile ei ole vähenenud ega muutunud. Seetõttu on oluline tagada kõrge valmisolek Eesti kaitseks igal hetkel.

Kaitsevägi jätkas sõjalise väljaõppe korraldamist. Õppus Kevadtorm toimus vaatamata piirangutele edukalt. Jätkusid vajalikud varustushanked – Kaitsevägi sai uued liikursuurtükid K-9 Kõu ja käsitulirelvad R-20 Rahe.

Üks väga oluline tähelepanek – ajateenistusse astus rekordiliselt palju noori mehi ja naisi ja seda vabatahtlikult. Iga koolitatud ajateenija on üks Eesti kodanik rohkem, kellega meie vastane peab arvestama. Ja paraku, nagu ikka maailmas, vaenlane ei maga.

Märtsis möödus 25 aastat meie kaitseväelaste teenimisest välisoperatsioonidel. Kaitseväelaste ennastsalgav teenistus Malis, Afganistanis ja mujal maailmas tugevdab iga päev meie julgeolekut.

Ma tänan südamest missioonil olevate kaitseväelaste lähedasi toetuse ning koju ootamise eest.

Eesti jätkab koos liitlastega panustamist kriiskolletes ka edaspidi, nagu liitlased tugevdavad meie julgeolekut siin kodus, Eestis.

Armsad Eesti inimesed

Hoidkem ennast, oma lähedasi ja kõiki teisi. Nõnda hoiame koos oma riiki ja oma elukorraldust. Soovin teile ja teie lähedastele imeilusaid jõulupühi!

Kallid riigikaitsjad

Rahulikke pühi Maarjamaal, Malis, Afganistanis ja mujal maailmas! Aitäh teile!

Jüri Luik 
Kaitseminister