Avaleht Haridus Karl Lembit Laane sai August Rei parlamendiuuringu stipendiumi
Karl Lembit Laane sai August Rei parlamendiuuringu stipendiumi

Karl Lembit Laane sai August Rei parlamendiuuringu stipendiumi

Riigikogu Kantselei andis välja järjekordse August Rei parlamendiuuringu stipendiumi. Stipendiumi asutamise eesmärk on edendada parlamendialast teadustööd. See antakse parlamendi-, parlamentarismi-, Eesti parlamentaarsete kogude või esindusdemokraatia alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Stipendiumikomisjon leidis, et Karl Lembit Laane on sobilik kandidaat ja otsustas stipendiumi talle anda.

Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi filosoofia magistrant Laane on oma magistritöö teemaks valinud „Eesti Vabariigi loomine vabariikluse mõtteloos“. Tema töö juhendaja on mõtteloo professor Pärtel Piirimäe. Laane uurib oma magistritöös sõdadevahelise Eesti Vabariigi riigikorralduse ja põhiseaduse loomist Euroopa mõtteloo kontekstis. Professor Piirimäe sõnul peaksime saama senisest oluliselt põhjalikuma arusaamise sellest, millistele klassikalistele mõttetraditsioonidele Eesti põhiseaduse loojad toetusid. Töö autor plaanib mh keskenduda Asutava Kogu protokollidele, seostades neid Lääne poliitikafilosoofiliste ja -teoreetiliste käsitlustega.