1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Keelekonverentsil kõneleb Arnold Rüütel
Keelekonverentsil kõneleb Arnold Rüütel

Keelekonverentsil kõneleb Arnold Rüütel

Keeleseaduse vastuvõtmisest möödub 30 aastat ja selle tähistamiseks toimub reedel, 18. jaanuaril Filmimuuseumis keelekonverents.

Konverentsi „Keeleseadus 30“ avab peaminister Jüri Ratase videotervitus. Haridus- ja teadusministeeriumist tervitab osalejaid keeleosakonna juhataja Piret Kärtner.

Keeleseaduse vastuvõtmise aega meenutavad president Arnold Rüütel, Rein Veidemann ja Mart Nutt. Ülle Madise räägib teemal „Meie väärtuslik salakeel“, Urmas Sutrop „Keeleseaduse väärtused“,  Tõnu Tender „Keeleseadus: loits, manifest, õigusakt“, Mart Rannut „Eesti keeleseadus võrdluses“ ja Ilmar Tomusk „ENSV keeleseaduse sätted 30 aastat hiljem“.

Konverents lõpeb erakondade esindajate väitlusega keelepoliitika küsimustes. Debatti ja kogu konverentsi juhib Toomas Kiho. Konverentsi korraldavad haridusministeerium, Eesti Keele Instituut, Emakeele Selts ja Eesti keelenõukogu.

18. jaanuaril 1989 vastu võetud keeleseadus kuulutas eesti keele riigikeeleks. Seaduse täitmist pidi kontrollima ENSV ülemnõukogu presiidiumi moodustatud keelekaitsekomisjon. 1990. aasta oktoobris tõdes see, et keeleseaduse elluviimiseks on vaja tõhusamaid vahendeid. Samal aastal loodi riigiministri valitsemisalas Eesti Vabariigi Riiklik Keeleamet, mis 1998. aastal muutus keeleinspektsiooniks.

Head Uudised GoodNews