1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Fotod! Eesti keele maja avas uksed
Fotod! Eesti keele maja avas uksed

Fotod! Eesti keele maja avas uksed

Integratsiooni Sihtasutus avas eile kauaoodatud Eesti keele maja uksed, kus erinevast rahvusest ja emakeelega inimesed saavad õppida ja harjutada eesti keelt ning praktilist nõu Eestis elamise, õppimise ja töötamise teemadel.

Tallinnas Rävala puiesteel tööd alustanud maja kuulutati avatuks esimese koolikella, kiirkõnevõistluse, ekskursiooni ja inspireerivate sõnadega. Uutes ruumides algavad erinevad eesti keele omandamist toetavad tegevused juba järgmisel nädalal.

Avasõnade ja kiirkõnevõistluse patroonina üles astunud kultuuriminister Indrek Saar ütles: „Iga eesti keele kõneleja on oluline ja väärtuslik meie kultuuri edasikandja. Meie ilusa eesti keele kõnelejate hulk ei pea piirduma nendega, kes elavad Eestis. Eesmärk peaks olema suurem. Miks ka mitte võtta järgmiseks suureks eesmärgiks Eesti Instituudi ühe juhi Mart Meri välja öeldu: unistus suurendada eesti keele rääkijate arvu maailmas vähemalt 1,5 miljoni inimeseni.”

Integratsiooni Sihtasutuse juht Irene Käosaar lausus, et oodatud on kõik eesti keelest erineva emakeelega inimesed sõltumata rahvusest või keeleoskusest, et õppida, harjutada või lihtsalt kuulata eesti keelt ja elada siinsesse ellu kiiremini sisse. „Eesti keele maja on koht, kus soovijad saavad nõu, tuge ja keelepraktikat, mis on alus ühise keele- ja mõtteruumi leidmiseks erinevast rahvusest ja emakeelega inimeste vahel,“ sõnas Käosaar.

„Soovime vastavatud majas luua ka uue kvaliteedi eesti keele omandamisel: laiendada õppemetoodikaid ja praktikavõimalusi. Samuti nõustame abivajajaid igapäevaelus paremini toime tulemiseks, olgu selleks ettevõtlusega alustamine või arsti visiidile registreerimine. Eesti keele maja tegevused ei ole samas piiratud ainult täna avatud ruumidega – me läheme Eesti eri paikadesse meelsasti ka ise kohale,“ lisas Käosaar.

Eesti keele maja juhataja Olga Selištševa rõhutas, et kindlasti ei jää maja tegevus formaalse keeleõppe kohaks, vaid hubaseks kooskäimise paigaks. „Suur osa mujalt Eestisse elama asunud inimesi valdab eesti keelt passiivselt. Meie eesmärk on pakkuda nendele inimestele võimalikult palju võimalusi eesti keele praktiseerimiseks. Plaanime korraldada keelekohvikuid, tandemõpet ja erinevaid üritusi, mille käigus kõige kiiremini ja aktiivsemalt keeleoskust arendada. Samuti on meie juurde oodatud eesti keelt emakeelena kõnelevad inimesed, et soovi korral tandemõppe käigus õppida mõnda teist keelt,“ lisas ta.

Avaüritusel panid lõbusas võistluses keeleoskuse proovile teleoperaator Mustafa Çelik, koomik Stewart Johnson ja iduettevõtja Jevgenia Trofimova. Osalejad pistsid rinda diktsiooniharjutuste  kiirlugemises ja kauneimate sõnade ettelugemises. Indrek Saar tunnustas osalenute julgust ja võistlusindu ning tõdes, et keeleõpe on jõukohane igaühele, kui selleks on soovi, pealehakkamist ja ühtlasi ka mitmekesised võimalused keele omandamisel. „Oluline on üksteisest aru saada ja mõista, mitte kõnelemise kiirus.“

Fotod: Andres Raudjalg

Lisaks Tallinnale avatakse 2019. aastal Eesti keele maja Narvas. Nende tegevust rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja kultuuriministeerium.

Head Uudised GoodNews