1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Kiviõli kultuurifoorumil keskenduti noorte kultuuriellu kaasamisele
Kiviõli kultuurifoorumil keskenduti noorte kultuuriellu kaasamisele

Kiviõli kultuurifoorumil keskenduti noorte kultuuriellu kaasamisele

Kiviõli rahvamajas toimus täna XI Ida-Virumaa kultuurifoorum „Noored ühises kultuuriruumis”, mis keskendus noorte kaasamisele kultuuri- ja ühiskonnaellu.

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Eda Silbergi sõnul on kultuurifoorumi eesmärk leida koostöömudeleid erineva kultuuri- ja keeletaustaga noorte kaasamiseks ühisesse kultuuriruumi ja selle kaudu kodanikuühiskonda.

„Lõimumise seisukohalt on esmatähtis, et kõik Eesti elanikud tunneksid end osana sellest ühiskonnast, kus elatakse. Värske Eesti Integratsiooni Monitooring toob välja, et lõimumist toetab põlvkondade vahetus, noorema põlvkonna kasvav hargmaisus ja rahvuste üleselt toimiv virtuaalkultuur. Seetõttu on tähtis kasutada kultuurivaldkonna erinevaid võimalusi noorte kaasamiseks ühiskonnaellu ja leida uusi ideid, mis toimiksid tulevikus lõimumise kiirendina,“ märkis Silberg.

Lõimumise seisukohalt on esmatähtis, et kõik Eesti elanikud tunneksid end osana sellest ühiskonnast, kus elatakse.

  • Foorumil esinesid Integratsiooni Sihtasutuse kultuuririkkuse aasta teavitusjuht Alena Stadnik, Kultuuriministeeriumi kultuurihariduse ja ligipääsetavuse nõunik Annikki Aruväli, Eesti Rahvakultuuri Keskuse Ida-Virumaa rahvakultuurispetsialist Anne Uttendorf , Kiviõli Vene Kooli 9. klassi õpilane Varvara Bondareva, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse koordinaator, Toila valla noorsootööjuht Maarja-Liisa Lepsalu ja Toila valla noortevolikogu liige Gregor Männi.
  • Foorumil osalesid Ida-Virumaa haridus- ja noorsootööga tegelevate asutuste, kohalike omavalitsuste allasutuste, Kultuuriministeeriumi ja Integratsiooni Sihtasutuse esindajad. Foorum toimub maailmakohviku vormis, kus erinevate rahvuste ja vanusegruppide inimesed töötavad üheskoos välja ideid ja lahendusi uuteks koostööprojektideks.
  • XI Ida-Virumaa kultuurifoorum toimub 2024. aastal ürituste sarjana. Järgmised kultuurifoorumid on aprillis Kohtla-Järvel ja mais Narvas.
Head Uudised GoodNews