1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. KOGUTUD ÜLE 1300 ALLKIRJA I Alutaguse rahvuspargi laiendamist saab toetada 30. septembrini
KOGUTUD ÜLE 1300 ALLKIRJA I Alutaguse rahvuspargi laiendamist saab toetada 30. septembrini

KOGUTUD ÜLE 1300 ALLKIRJA I Alutaguse rahvuspargi laiendamist saab toetada 30. septembrini

Eestimaa Looduse Fond (ELF) kogub koos Alutaguse Matkaklubi ning Eesti Looduskaitse Seltsi Alutaguse osakonnaga allkirju Alutaguse rahvuspargi laiendamise toetuseks. Algatusega on tänaseks liitunud üle 1300 inimese, oma toetusallkirja saab anda veel 30. septembrini rahvaalgatuse lehel.

Alutaguse on kuulus oma põlislaante poolest, mis moodustavad koos soodega Eesti ühe olulisema loodusmaastike kompleksi. Seal elutseb hinnanguliselt 10 000 metsaliiki, sealhulgas tõelisi haruldusi nagu habekakk ja lendorav ning teisigi kaitset vajavaid liike nagu metsis ja teder. Alutaguse loodusalad on kallid ja olulised kohalikele inimestele, samuti matkalistele ja marjulistele. Metsade ja teiste alade hoidmine aitab leevendada senist kahju Ida-Viru keskkonnale. Paraku ei ole paljud Alutaguse metsaalad kaitstud ning neid ohustab lagedaks raiumine.

Sestap tegi ELF 2020. a sügisel Keskkonnaametile ja Keskkonnaministeeriumile ettepaneku Alutaguse rahvusparki eelkõige väärtuslike riigimetsade arvelt laiendada. Rahvuspargi laiendamise ettepanek näeb ette kuni 282 km² liitmist rahvuspargiga. Need alad asuvad peamiselt riigimaal. Eramaid on laiendusettepanekus pakutud aladest veidi üle 4 % ning suuremas osas on need juba kaitse all. Ühendused panevad ette, et eramaid võiks rahvuspargiga liita vaid kokkuleppel maaomanikega.

ELFi tehtud ettepaneku ja muu olulise infoga Alutaguse rahvuspargi laiendamise teemal saab tutvuda veebilehel. Keskkonnaamet tegi kevadel ja suvel omapoolse ekspertiisi, et hinnata, kas ELFi ettepanek on põhjendatud. Praegu menetleb laiendamise ettepanekut ja Keskkonnaameti ekspertiisi Keskkonnaministeerium.

  • Kui Keskkonnaministeerium otsustab ettepanekuga edasi minna, on oodata avalikke arutelusid, kus kohalikud ja teised huvilised saavad laiendamise osas sõna sekka öelda.
  • Et näidata oma toetust Alutaguse looduse hoidmisele ja rahvuspargi laiendamisele, saab igaüks anda oma allkirja kuni 30. septembrini veebilehel.
  • Seejärel läheb pöördumine arutamiseks Riigikogusse.
Head Uudised GoodNews