1. Avaleht
  2. Poliitika
  3. EESTI KEELE EEST! Kolmkümmend riigikogulast algatasid seadusmuudatuse
EESTI KEELE EEST! Kolmkümmend riigikogulast algatasid seadusmuudatuse

EESTI KEELE EEST! Kolmkümmend riigikogulast algatasid seadusmuudatuse

Kadri Simson
Kadri Simson

Kolmkümmend Riigikogu liiget Keskerakonna ja EKRE fraktsioonidest algatasid täna parlamendis otsuse eelnõu, mille eesmärgiks on tõhustada Eesti keele õppimist ja õpetamist venekeelsete elanike seas.

Seadusmuudatuse menetlusse andnud Keskfraktsiooni esimehe Kadri Simsoni sõnul muutub Eesti ühiskonnas iga päevaga järjest suuremaks väljakutseks rahvuse alusel tekkiv eraldatus, mis väljendub erinevates meedia- ja inforuumides, kultuurilistes ja ühiskondlikes teadmistes ning julgeoleku- ja välispoliitilistes hoiakutes. Selleks, et segregatsiooni kõrvaldada, tuleb ennekõike arendada venekeelsete elanike riigikeele oskust, mida saab teha läbi eesti keele õpetamise võimaluste arendamise.

„Ehkki eesti keele oskust peetakse oluliseks, ei ole venekeelsete elanike seas riigikeele oskus nende endi hinnangul eriti kõrge. Sellisele tulemusele jõudis 2015. aastal Inimõiguste instituudi poolt läbi viidud uuring „Keelelised inimõigused“. Keel on aga esimene integratsiooni samm – kui pole keeleoskust, pole ka integratsiooni. Ühine kultuuriruum ja üksteise mõistmine saab tulla vaid läbi ühise keele. Just seetõttu otsustasime algatada eelnõu, mis tagaks venekeelsetele elanikele korralikud materjalid ja võimalused paremaks keeleõppeks. On rõõm tõdeda, et eelnõu algatajatena tulid kaasa ka EKRE saadikud ning ka mitmed teised on lubanud eelnõu saalis lõpphääletusel toetada. Tegemist on algatusega, mis võiks olla  erakondade ülene,“ sõnas Kadri Simson.

Täna algatatud seadusmuudatuse esimese sammuna nähakse ette keeleõppe süsteemi süvaanalüüsi ja auditeerimise läbi viimist, et selgitada välja põhjused, miks pole keeleõpe oodatud tulemusi andnud. Mitterahuldava olukorra lahendamiseks tuleb eesti-vene ja vene-eesti sõnaraamatud internetis teha kergesti kättesaadavaks, samuti peavad olema kergesti ligipääsetavad ka seletavad sõnaraamatud. Eelnõuga võimaldatakse kõigile vene kodukeelega peredele sõnaraamatud ka paberkandjal. Kõrgema tähelepanu alla tuleb võtta eesti keele õpikute ja muude õppematerjalide ettevalmistamine, mille tarbeks luuakse vastav ekspertkomisjon. Lisaks näeb eelnõu ette vahendite eraldamist televisioonipõhise keelekursuse loomiseks.

Head Uudised GoodNews