1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Koolide e-lahenduste arendusi toetatakse 45,5 miljoni euroga
Koolide e-lahenduste arendusi toetatakse 45,5 miljoni euroga

Koolide e-lahenduste arendusi toetatakse 45,5 miljoni euroga

Koolide e-lahenduste arendusi toetatakse 45,5 miljoni euroga2020. aastani kestval Euroopa Liidu (EL) uuel eelarveperioodil on Eesti haridussüsteemis e-lahenduste arendamiseks ja kasutuselevõtuks ning koolide infotehnoloogiliste lahenduste parandamiseks investeerida pea 53,5 miljonit eurot, millest 45,5 miljonit eurot tuleb EL-i struktuurifondidest.

Lõviosa programmist ehk 40,4 miljonit eurot kulub e-õppevara arendamise arendamise, e-hindamisvahendite arendamise ja kasutuselevõtule ning uute õppevaralahenduste hankimisele, kus 2023. aastaks peaks olema 12 valdkonnas välja töötatud uuenduslik õppevara, selgub rahandusministeeriumi koostatud struktuuritoetuste meetmete nimekirja eelnõust.

Koolide infotehnoloogilise infrastruktuuri kaasajastamisele on mõeldud 13,2 miljonit eurot.

Raha rakendamise üle hakkab otsustama sihtasutus Innove, Euroopa toetusest kantakse 85 protsenti, ülejäänud tuleb riigi vahenditest.

Meetmete sisu ja toetuse andmise tingimuste edasine detailsem väljatöötamine toimub koostöös ministeeriumite ja sotsiaalpartnerite vahel, samuti rakendussüsteemi käivitamine vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadusele ja selle alamaktidele.

Head Uudised GoodNews