1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Õppejõud ja teadustöötajad saavad tähtajatud töölepingud
Õppejõud ja teadustöötajad saavad tähtajatud töölepingud

Õppejõud ja teadustöötajad saavad tähtajatud töölepingud

Õppejõud ja teadustöötajad saavad tähtajatud töölepingudKõrgkoolid ja teadusasutused peavad alanud aastast kõigi õppejõudude ja teadustöötajatega sõlmima praegu levinud tähtajaliste töölepingute asemel tähtajatud töölepingud.

Aastavahetusel jõustunud muudatus annab võimaluse kujundada töösuhteid lähtuvalt töö tegelikust iseloomust ja arvestada seejuures mõlema poole huvide ning vajadustega, teatas haridus- ja teadusministeerium.

Tähtajatud lepingud suurendavad töötaja kindlustunnet ning peaksid tõstma õppejõu ja teadlase ametikohtade atraktiivsust seni mujal rakendust leidnud erialaspetsialistide silmis.

Seni kehtis kõrgkoolides ja teadusasutustes süsteem, kus töölepingud teatud aja järel lõpevad ja vabanenud ametikohale leitakse töötaja konkursiga. Tulevikus täidab seda rolli seadusemuudatusega kõrgkoolile ja teadusasutusele seatud kohustus atesteerida oma korralisi õppejõude ja teadustöötajaid vähemalt üks kord viie aasta jooksul.

Tähtajaliste töölepingute süsteem jääb alanud aastast kehtima ainult asutuse juhtide, prorektorite ja külalisõppejõudude ametikohtadele.

Enne 1. jaanuari sõlmitud tähtajalised töölepingud kehtivad kuni nende lõppemiseni.

Riigikogu võttis vastavad muudatused ülikooliseaduses, rakenduskõrgkooli seaduses ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses vastu juunis.

Head Uudised GoodNews