1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Koolide kaasajastamisele eraldatakse eurotoetustest üle 200 miljoni
Koolide kaasajastamisele eraldatakse eurotoetustest üle 200 miljoni

Koolide kaasajastamisele eraldatakse eurotoetustest üle 200 miljoni

Koolide kaasajastamisele eraldatakse eurotoetustest üle 200 miljoni2020. aastani kestval Euroopa Liidu (EL) uuel eelarveperioodil on Eestis koolivõrgu korrastamiseks kavandatud investeerida pea 241 miljonit eurot, millest 204 miljonit eurot tuleb EL-i struktuurifondidest.

Lõviosa programmist ehk 231 miljonit eurot kulub koolide kaasajastamisele, kus 2023. aastaks peaks olema uuendatud 115 000 ruutmeetrit pinda, selgub rahandusministeeriumi koostatud struktuuritoetuste meetmete nimekirja eelnõust.

Hariduslike erivajadustega toomiseks tavakoolidesse kavatsetakse kulutada 9,5 miljonit eurot, millest 8 miljonit tuleb Euroopa regionaalarengufondi vahenditest. Ühtekokku peaks õpilaste vastuvõttu toetatama 60 koolis.

Raha rakendamise üle hakkab otsustama Sihtasutus Innove.

Meetmete sisu ja toetuse andmise tingimuste edasine detailsem väljatöötamine toimub koostöös ministeeriumite ja sotsiaalpartnerite vahel, samuti rakendussüsteemi käivitamine vastavalt perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadusele ja selle alamaktidele.

Head Uudised GoodNews