1. Avaleht
  2. Haridus
  3. KÕRGEMASSE SÕJAKOOLI! Alanud on dokumentide vastuvõtt kõrgemasse sõjakooli
KÕRGEMASSE SÕJAKOOLI! Alanud on dokumentide vastuvõtt kõrgemasse sõjakooli

KÕRGEMASSE SÕJAKOOLI! Alanud on dokumentide vastuvõtt kõrgemasse sõjakooli

17. maaväe põhikursus
17. maaväe põhikursus

3. juulini on sissastumiste infosüsteemi SAIS kaudu esitada dokumente kõrgema sõjakooli maaväe, mereväe ja õhuväe erialadele rakenduskõrghariduse õppesse.

Tänavu ei pea kõrgemasse sõjakooli sisseastujad esimest aastat tegema akadeemilist testi, kandidaatide võimekust hinnatakse lõputunnistuse keskmise hinde ja riigieksamite tulemuste põhjal. Lisaks akadeemilisele võimekusele sõltub kandidaatide paremusjärjestus kutsesobivusvestluse ja üldfüüsilise testi alusel kujunenud punktisummast. Sisseastumiskatsed saab sooritada ka enne ajateenistust, kuid kandidaadid immatrikuleeritakse sõjakooli alles pärast edukat ajateenistuse läbimist.

Kõrgem Sõjakool

Rakenduskõrghariduse tasemel saab kandideerida maaväe, mereväe ja õhuväe õppesuunale. Sõjakooli põhikursustele võetakse vastu kuni 75 õppurit – 55 maaväe, 10 mereväe ja 10 õhuväe erialale. Õppe kestvuseks on kõigil õppesuundadel kolm aastat. Mereväe kadettidel toimub osa õppest Tallinna tehnikaülikooli Eesti mereakadeemias ning õhuväe kadettidel Eesti lennuakadeemias.

Kõrgemas sõjakoolis õppivatele kadettidele on tagatud tasuta meditsiiniline abi ja elamispind kõrgema sõjakooli ühiselamus, samuti saavad kadetid igakuise brutopalgana vähemalt 650 eurot. Kooli lõpetajatele on tagatud töökoht kaitseväes.

Kõrgema sõjakooli põhikursuse lõpetaja saab rakenduskõrghariduse sõjaväelises juhtimises ning talle omistatakse nooremleitnandi auaste. Nooremohvitseride teenistus jätkub pärast kooli lõpetamist maaväe, mereväe või õhuväe üksustes.

Täpsem informatsioon sisseastumistingimuste kohta kõrgema sõjakooli kodulehel.
Kõrgem Sõjakool2

Head Uudised GoodNews