Avaleht Kultuur Kuidas suhestuvad kodanik ja eetika?
Kuidas suhestuvad kodanik ja eetika?

Kuidas suhestuvad kodanik ja eetika?

TAEVASKodanikueetika valdkonna põhiküsimused on kodaniku kohustused riigi ees, samuti kodanikukohuste täitmiseks vajalikud voorused ning motivatsioon.

Kodaniku kohustusi tuleb eristada poliitilisest kohustusest. Poliitiline kohustus puudutab küsimust, miks me peaksime seadustele kuuletuma. Kodaniku kohustuste puhul küsitakse, kuidas me saame oma riiki kõige paremini teenida ning mida teha juhul, kui konkreetsed seadused või poliitilised otsused lähevad vastuollu meie ühiskonna põhiväärtustega. Eetilise kodaniku all peetakse silmas teatud moraalse hoiakuga riigialamat – sellist, kes tunneb vastutust kogukonna käekäigu eest ning osaleb aktiivselt oma kogukonna ning kodanikuühiskonna organisatsioonide töös.

Kodaniku voorusteks peetakse aktiivse osaluse ning vastutustunde kõrval üldiselt lojaalsust, sallivust, julgust ning õiglust. Kodaniku motivatsioonina pakutakse välja väga erinevaid lähtekohti – pooldatakse kas teatud omahuvi printsiipi (nt ratsionaalse valiku printsiipi) või teatud laadi motivatsiooni, mis arvestab teistega (nt õiglustunne, ühistunne jne).

Oluline küsimus on, millised on kodanikuvooruste ning -motivatsiooni institutsioonilised, sotsiaalsed, kultuurilised ning majanduslikud juured. Ennekõike on see küsimus kodanikuühiskonna ülesehituse ning toimeprintsiipide kohta. Kuna kodanikueetika avaldab otsest mõju avaliku sektori institutsioonide toimimisele, on viimase huvides kodanikuühiskonda aktiivselt toetada. Riik saab suunata vahendeid kodanikuteadvuse ning -aktiivsuse edendamiseks näiteks koolides. Samuti saab riik toetada mittetulundusorganisatsioone, mis arendavad ja kannavad edasi kodanikuvoorusi.

Eesti Vabariigis tähistatakse kodanikupäeva 26. novembril. Sellel päeval 1918. aastal võttis Maanõukogu vastu määruse, millega loodi esmakordselt juriidilises tähenduses mõiste Eesti kodanik.

Kodanikueetika teemaga seonduvad ka märksõnad kodanikualgatus, kodanikuühiskond, kodanikukohus, kodanikukasvatus, kodanikujulgus, kodanikuallumatus jt.

Näitejuhtum: 

Kõrge riigiametnik ning tuntud avaliku elu tegelane X soovib valimistel hääletada. Hääletussedeli kättesaamiseks tuleb esitada isikut tõendav dokument, kuid X-l on see koju ununenud. Samas on tal kaasas raamatukogu lugejapilet. X ei jõuaks kodust dokumenti tuua, kuna tema tagasijõudmise ajaks oleks valimisjaoskond juba suletud ning tal jääks hääletamata. Valimistel osalemise protsent näitab langustrendi ning populaarse riigitegelase isiklik eeskuju innustaks ka paljusid teisi kodanikke.

X naeratab valimisjaoskonna töötajale, küsib, kas too teda siis ei tunne, ning esitab lugejapileti. Valimisjaoskonna töötaja võimaldab X-l valida. Kohal viibinud ajakirjandus kajastab juhtunut.

Küsimusi:

  • Kuidas oleksite toiminud valimisjaoskonna töötaja asemel?
  • Kuidas oleksite ajakirjanikuna juhtunut kajastanud?
  • Võrrelge omavahel väärtusi nagu valimistel osalemine, kodanikukohuse täitmine ning teiste kodanike innustamine.

ALLIKAS: TÜ EETIKAVEEB

Uuri materjalide kohta lähemalt SIIT

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga