Avaleht Eesti elu Kultuurikorraldajatele ja filmivaldkonnale jagati kriisiabi 14 miljonit eurot
Kultuurikorraldajatele ja filmivaldkonnale jagati kriisiabi 14 miljonit eurot

Kultuurikorraldajatele ja filmivaldkonnale jagati kriisiabi 14 miljonit eurot

Kultuuriminister Anneli Ott kinnitas toetused 670 taotlusele eraõiguslike ja kohalike omavalitsuse hallatavate kultuurikorraldajate kriisiabi meetmest kogusummas 8,9 miljonit eurot. Filmivaldkonna kriisiabi voorust toetati lisaks 40 taotlust kinodele, filmilevitajatele ja -tootjatele 5,1 miljoni euro ulatuses.

„Kultuurivaldkonna tegevuse piiramine pandeemia kõrghetkel oli vältimatu, mistõttu eraldati riigieelarvest kultuuri- ja spordivaldkonnale 42 miljonit, et sulgemisest tingitud kahjusid leevendada. Peame tõdema, et kultuurikorraldajate vajadused on pikale veninud koroonakriisis siiski märksa suuremad kui riigieelarve võimalused hüvitisteks. Tänu toetusele aga saame sektorile anda siiski tuge, et oleks võimalik taas toimima hakata nüüd, kui piirangud on leevenenud,“ ütles kultuuriminister Anneli Ott. „Kuidagi ei saa mööda vaadata ka Eesti filmitootjate, kinode ja filmilevitajate panusest meie kultuurimaastikul, mistõttu suunasime eraldi abipaketi filmivaldkonnale,“ lisas Ott.

Kultuurikorraldajate kriisiabi voorust said kõige suurema toetussumma, 80 000 eurot 29 taotlejat. Nende seas olid näiteks Tallinna Kontserdimaja, Tallinna Lauluväljak, Live Nation Estonia, Eesti Kunstnike Liit, Tallinna Linnateater, Eesti Pärimusmuusika Keskus ja teised. Taotlusvooru eelarvemaht oli 8 850 000 eurot, abi taotleti aga enam kui 16 miljoni euro ulatuses. Rahuldamata jäi 51 taotlust, mille toetuse arvestuslik summa jäi alla 500 euro või ei vastanud taotlus kriisiabi tingimustele. Toetust võisid sellest taotlusvoorust küsida eraõiguslikud ja kohalike omavalitsuste hallatavad kultuurikorraldajad ning tugiteenuste pakkujad.

Filmivaldkonna kriisiabi voorust jaotati kokku 5 137 715 eurot. See jagunes kinode, filmitootjate ja filmilevitajate vahel vastavalt 2 640 000 eurot, 1 837 715 eurot ja 660 000 eurot. Kinode seas sai erakorralist abi 11 taotlejat, suuremate seas näiteks Apollo Kino 700 000 eurot, Forum Cinemas 666 443 eurot, Cinamoni kinosid opereeriv Saturn Investments aga 461 383 eurot. Rahuldati ka 19 filmitootja taotlused, nende hulgas said näiteks Allfilm, Taska Film, Apollo Film Productions igaüks maksimaalse toetussumma, mis oli 300 000 eurot.  Filmilevitajate seas rahuldati 10 taotlust, kus suuremateks abisaajateks olid ACME Film 172 051 euroga ja Estonian Theatrical Distribution 118 461 euroga.

Toetusmeede filmide tootmiseks annab võimaluse pooleli olevate filmide jätkamiseks, kuna kriisi tõttu on katkenud nii filmitegijate sissetulekud kui ka rahastusallikad. Samuti võimaldab see piirangutest oluliselt mõjutatud kinodel ja filmilevitajatel suure käibelanguse tingimustes täita oma lepingulisi kohustusi.