Home Eesti elu Võhma kivikülv muutub maastikukaitsealaks
Võhma kivikülv muutub maastikukaitsealaks

Võhma kivikülv muutub maastikukaitsealaks

Keskkonnaministeeriumi ettepanekul otsustas valitsus muuta Võhma kivikülvi maastikukaitsealaks. Uus kord aitab senisest tõhusamalt kaitsta ja tutvustada Võhma kivikülvi ja pärandmaastikku ning niidukooslusi ja sellele iseloomulikku elustiku mitmekesisust.

Saare maakonnas Saaremaa vallas Võhma külas asuv Võhma kivikülv on olnud kaitse all juba 1959. aastast ja nüüd seoses maastikukaitseala moodustamisega korrigeeritakse kaitseala piiri ja koostatakse uus kaitse-eeskiri. Võhma maastikukaitsealal on nüüdsest kaitse all ka II kaitsekategooria liik – jumalakäpp ja selle kasvukohad.

Maastikukaitseala ajaloolis kultuuriliseks väärtuseks on Võhma kivikülv koos sealsete kiviaedade ja arheoloogiamälestistega.

Kaitseala pindala 109,2 ha, millest 83,7 ha on eramaa. Võhma maastikukaitsealal kehtis ennegi piiranguvööndi režiim, siis olulisi muudatusi kaitsekorras ei ole. Lubatakse kaitseala valitseja nõusolekul ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine, samuti uuendusraie välja arvatud puiskarjamaa elupaigatüübile vastavates puistutes. Reguleeritakse rahvaürituste korraldamist, telkimist ja lõkke tegemist. Vajaliku tegevusena nähakse ette poollooduslike koosluste esinemisaladel nende ilme ja liigikoosseisu säilitamiseks rohu niitmine, loomade karjatamine, puu- ja põõsarinde harvendamine ning kujundamine.