Avaleht Eesti elu Kultuuriministeerium avas uue taotlusvooru rahvaraamatukogude arengu kiirendamiseks
Kultuuriministeerium avas uue taotlusvooru rahvaraamatukogude arengu kiirendamiseks

Kultuuriministeerium avas uue taotlusvooru rahvaraamatukogude arengu kiirendamiseks

Kultuuriministeerium avas täna taotlusvooru, mille eesmärk on toetada iga-aastaselt rahvaraamatukogude arenguhüpet. Voorust toetatakse ajakohaseid ja uuenduslikke lahendusi, mis aitavad muuta raamatukogu kogukonna vajadustele vastavaks keskuseks ja teenuse kättesaadavamaks ning tõsta raamatukoguspetsialistide pädevusi. Voor on avatud 31. märtsini.

„Möödunud raamatukogude aasta tõi raamatukogud kui olulised kogukonnakeskused pilti suuremalt kui kunagi varem. 21. sajandi raamatukogu on kogukondade ühendaja, elukestva õppimise ja kriitilise meele edendaja ning mitmeis Eesti paigus veel viimane koht, mille kaudu omavalitsus ja riik on inimestele lähedal. Karm reaalsus on aga, et paljudel omavalitsustel napib raamatukogude ülalpidamiseks ressursse, veel vähem on võimalusi teenuse arendamiseks. Loodame, et toetusprogramm aitab viia ellu raamatukogude olulise arenguhüppe ning tagada nende jätkusuutlikkuse,“ rääkis kultuuriminister Piret Hartman.

Taotlusvoorust „Rahvaraamatukogude arendusprojektid“ ehk rahvaraamatukogude kiirendi toetatakse tegevusi, mis aitavad parandada avaliku raamatukoguteenuse kvaliteeti, teenuste kättesaadavust ning laiendada raamatukogu lugejas- ja külastajaskonda. Toetatakse rahvaraamatukogu ja selle ruumide renoveerimist, ehitamist ja sisustamist ning vajaliku tehnoloogia, ka iseteenindustehnoloogia soetamist ja paigaldamist. Samuti toetatakse raamatukogutöötajate erialaste ühiste ning üleriigiliste koolituste ja kursuste korraldamist, kus osalevad rohkem kui ühe rahvaraamatukogu töötajad, õppereise ning rahvaraamatukogude valdkonna koostööprojekte.

Taotlusvooru esialgne maht on 500 000 eurot aastas. Innovatsiooni- ja investeeringuprojektide, näiteks renoveerimise või tehnika soetamise puhul peab taotleja ehk kohalik omavalitus koos rahvaraamatukoguga katma oma- või kaasfinantseeringuna vähemalt pool taotluse eelarves esitatud abikõlblikest kuludest.

Rohkem infot taotlusvooru ja toetuse taotlemise kohta leiab Kultuuriministeeriumi kodulehelt.