1. Avaleht
  2. Haridus
  3. Kultuuriminister Heidy Purga: loolid on kultuuriranitsa toetuse soojalt vastu võtnud
Kultuuriminister Heidy Purga: loolid on kultuuriranitsa toetuse soojalt vastu võtnud

Kultuuriminister Heidy Purga: loolid on kultuuriranitsa toetuse soojalt vastu võtnud

Kultuuriminister Heidy Purga esitles täna valitsusele analüüsi ja ettepanekuid kultuuriranitsa toetusmeetme rakendamise kohta. Kultuuriranits annab igale 1.-9. klassi õpilasele võimaluse külastada kooli ainekavaga seotult kultuuri- ja mäluasutusi.

„Koolid on kultuuriranitsa toetuse soojalt vastu võtnud. Näeme, et kultuurisündmuste külastamist oodatakse väga ning kultuuriranitsa toetust peetakse vajalikuks. See annab kultuurisündmuste külastamiseks senisest süsteemsema võimaluse ning toob olulist tuge. Meie kultuuriasutused pakuvad väga mitmekesist programmi, millest osa saamisel ei tohiks takistuseks saada lapse elukoht, kooli võimekus või perekonna rahalised võimalused,“ rääkis kultuuriminister Heidy Purga.

Programmi eelarve on 2023. aastal kokku 1,5 miljonit eurot, mis teeb keskmiselt 11 eurot ühe põhikooliõpilase kohta aastas. Toetust saavad kasutada kõik era-, riigi- ja munitsipaalkoolid ning selle jaotamisel võetakse arvesse hajaasustuse koefitsienti – linnades on õpilase kohta arvestatud 9,5 eurot ning keskustest kaugemal asuvad koolid saavad suurema summa. Raha võib kasutada nii kultuuriasutuste ja -ürituste piletite ostmiseks ning eriprogrammide tellimiseks kui ka sõidukuludeks. Jälgida tuleb, et toetus jõuaks ühtlasi koduõppel ja erivajadustega lasteni, kui see võimalik on.

Käesoleval aastal koolide seas läbiviidud küsitluse tulemused näitasid, et pigem soovitakse külastada teisi omavalitsusi, enim Tallinna ja Tartut. Maakoolid ja muu linnalise asulaga koolid tõid välja, et kohalike võimaluste hulk on piiratud ning piirkonna kultuuriasutused juba tuttavad. Samas saab meetme abil tugevdada õpilase kontakti ka kohaliku kultuuriga – põnevaid kultuurseid haridusprogramme või eksperte võib kutsuda piirkonna kultuuriasutustesse.

Hinnatõusu arvestades on vastanute hinnangul keskmine toetus õpilase kohta küll väike, kuid koolid on motiveeritud võimalusi leidma. On koole, kus puuduolev transpordikulu on kaetud kooli üritustelt teenitud tuluga või kus appi on tulnud omavalitsus, pakkudes näiteks tasuta transpordi võimalust.

Kultuuriranitsa kasutamiseks ei pea koolid esitama taotlusi, raha on neile eraldatud jooksva aasta riigieelarvega. Kuna toetus on ette nähtud igale Eesti põhikoolis õppivale lapsele, laekub see omavalitsustele üldharidustoetuse osana. Toetust võib kasutada 1. jaanuarist 31. detsembrini. Ülejäänud summa tuleb omavalitsusel üle kanda järgmise aasta eelarvesse ning kasutada samal otstarbel.

Head Uudised GoodNews