1. Avaleht
  2. Tunnustus
  3. Kumus kuulutati välja Tallinna noorsootöö tunnustusauhindade konkursi võitjad
Kumus kuulutati välja Tallinna noorsootöö tunnustusauhindade konkursi võitjad

Kumus kuulutati välja Tallinna noorsootöö tunnustusauhindade konkursi võitjad

tallinna-noorsootoo-tunnustusauhindade-voitjadEile kuulutati Kumus välja Tallinna noorsootöö tunnustusauhindade konkursi „Suured teod“ võitjad. Auhindu jagati kahes kategoorias – suured teod Tallinna noortele ning Tallinna noorte suured teod. Lisaks anti aasta noorsootöötaja ning Tallinna laste- ja noortesõbraliku ettevõtte ning teo tiitlid.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul aitab konkurss esile tõsta noorsootöö valdkonna tähtsust nii kogukonnas kui ka ühiskonnas laiemalt. „Aasta 2016 on Tallinna noorsootöös olnud sündmusterohke ning paljudes neis ettevõtmistes on tähelepanu pööratud väga olulistele teemadele, nagu näiteks vähemusgruppide kaasamine, maailmahariduse tähtsustamine, eesti ja vene noorte koostööle suunatud tegevused, noorte terviseedendus jne. Tänavune konkurss näitas, et noored oskavad näha ühiskonna kitsaskohti ning tahavad nendel teemadel kaasa rääkida ning lahendusi pakkuda,“ rääkis abilinnapea selle aasta konkursist.

Kategoorias suured teod Tallinna noortele võitis projekt „Eesti- ja venekeelsete tantsupaaride maraton 2016“, mille eestvedajaks oli Harry Egipt. Projektiga edendati Tallinna keskkoolide vene ja eesti rahvusest õpilaste ühistegevust ning soodustati erinevat keelt kõnelevale noorte omavahelist suhtlust. Samas kategoorias leidis äramärkimist Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua korraldatud „Tallinna Tudengipäevade traditsiooni taaselustamine“, mida juhtis Elina Peekmann ning tema vabatahtlike meeskond. Tudengipäevade raames toimus 70 erinevat üritust ja kokku sai neist osa üle 6000 pealinna noore.

Kategoorias Tallinna noorte suured teod pälvis peaauhinna õpilaskonverents „Model United Nations of Tallinn, ÜRO simulatsioon“, mille läbiviijateks olid Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilased. Konverentsi peateemaks oli rahvusvaheline julgeolek. Üritus oli rahvusvaheline ja korraldatud algusest lõpuni noorte endi poolt. Lisaks gümnaasiumiõpilastele olid ettevõtmisse kaasatud ka 8. ja 9. klasside noored. Ära märgiti ka „Kultuuridevaheline keskkonnasõbralik projekt Tallinna noortele“, mille teostajaks oli Noorte Ettevõtlikkuse Arendamise Ühing. Tegemist on keskkonnasäästlikkust ja kultuuridevahelist sallivust käsitleva üritusega, mis aitas muu hulgas arendada noorte algatusvõimet ning kodanikuaktiivsust.

Laste- ja noortesõbralikuks teoks valiti Põhja-Tallinna noortekeskuse rannanoortekeskuse üritus “FUNtastic 4”, mis pakkus suve jooksul aktiivset ja mitmekesist tegevust kogu peredele. Lisaks sooviti ära märkida laste- ja noortesõbralikkuse ning kultuuriharjumuste edendamisele suunatud Kumu noorteklubi ettevõtmist „Kumu noorteõhtu“.

Tallinna laste- ja noortesõbraliku ettevõtte tiitli võitis Maxima Eesti OÜ, kes lisaks põhitegevusele on korraldanud mitmeid lastele ja noortele suunatud projekte. Nii on ettevõte läbi viinud heategevuskontserte puuetega lastele, lasterikaste perede suvelaagreid ja väikeste jalgratturite üritust „Tillusõit“. Maxima eestvedamisel toimuvad ka noorte stipendiumikonkurss „Tulevikutalent“ ning vähekindlustatud perede lastele jõulukingituste kogumisaktsioonid. Maxima toetusel on lisaks korraldatud laste ja perede jalgrattavõistlust „Maxima Grand Prix“ ning huviharidusprojekti „Turvaline kooliaasta“.

Tallinna aasta noorsootöötaja auhinna pälvis 2016. aastal Pääsküla noortekeskuse noorsootöötaja Steven Vihalem, kes lisaks igapäevasele tööle on oma tegevustes tähelepanu pööranud vähemusgruppidele ning tutvustanud noortele maailmahariduse temaatikat. Žürii soovis aasta noorsootöötaja kategoorias ära märkida Erko Sõrmust Kristiine noortekeskusest ning Kristina Aleksejevat Kesklinna noortekeskusest.

Tallinn tunnustab silmapaistvaid noorsootöötajaid, organisatsioone ja noorteprojekte juba kaheteistkümnendat aastat.  Tunnustuskonkursi „Suured teod“ peakorraldajaks on Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

Head Uudised GoodNews