Avaleht Eesti elu Küsi lapsele huviharidusetoetust!
Küsi lapsele huviharidusetoetust!

Küsi lapsele huviharidusetoetust!

Lastega pered, kelle netosissetulek pereliikme kohta jääb pärast eluasemekulude mahaarvamist alla 540 euro kuus, võivad linnavalitsuselt küsida 7-19-aastaste huvitegevuseks toetust.

Uudis tuli täna küll Pärnu linnavalitsuselt, kuid kindlasti saab toetust ka teistelt linnavalitsustelt. Milleks raha riigile jätta?…

Toetuse määramisel arvestatakse ühe huviringi või -tegevuse kulusid ühe lapse kohta. Arvesse lähevad osavõtutasud, kohalkäimiseks vajalik transpordikulu, isiklike vahendite soetamine, võistlustel, konkurssidel ja laagrites osalemine. Mitme lapse puhul arvestatakse toetust iga lapse kohta eraldi.

Oluline on, et kulutuse tegemisest poleks taotluse esitamise ajal möödas rohkem kui 31 päeva. „Kui ostate näiteks jalgpallisaapad, tuleb 31 päeva jooksul taotlus teha. Perioodilise makse puhul tehakse kord poolaastas selgeks sissetulek ja toetuse võib poolaastaks korraga määrata. Arvestame õpingute poolaastat, näiteks novembris taotlust esitades tuleb jaanuaris uus taotlus teha,“ rääkis Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aika Kaukver.