1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Läänemets: Eestis ei tohi keegi tunda end oma rahvuse, usu või päritolu tõttu ohustatuna
Läänemets: Eestis ei tohi keegi tunda end oma rahvuse, usu või päritolu tõttu ohustatuna

Läänemets: Eestis ei tohi keegi tunda end oma rahvuse, usu või päritolu tõttu ohustatuna

Siseminister Lauri Läänemets kinnitas täna Eesti juutide kogukonna esindajatele saadetud kirjas, et riik teeb kõik endast oleneva, et Hamasi terrorirünnakute tagajärjel taaseskaleerunud Iisraeli-Palestiina konflikt ei kanduks meie ühiskonda ega väljenduks antisemitismist ajendatud vaenuõhtuses, provokatsioonides või isiku- ja varavastastes rünnakutes.

Läänemetsa sõnul on risk, et Iisraeli ja Palestiina vaheline konflikt kandub ka Eesti ühiskonda. “Hamasi jõhkra terrorirünnaku tagajärjel on terves regioonis eskaleerunud konflikt, mis on omakorda kandumas ka lääneriikidesse – mitmes on juba täheldatud näiteks antisemitismist ajendatud isiku- ja varavastaste rünnakute kasvu. Eestis siseturvalisuse ja avaliku korra tagamiseks on ülioluline ennetada ning välistada siin igasugused isiku- ja varavastased rünnakud ja provokatsioonid ning meie jõuametkonnad töötavad selle nimel aktiivselt,” kinnitas siseminister Läänemets.

Kirja eesmärk on Läänemetsa sõnul avalikult kinnitada juudi kogukonnale Eesti riigi toetust ning pühendumust nende ja nende jaoks oluliste objektide kaitsmisele mistahes rünnakute eest. “Suures plaanis on Eesti roll toetada oma partnereid ja liitlasi nende püüetes vältida Iisraeli-Palestiina konflikti edasist eskaleerumist, sest see kanduks paratamatult ka Euroopa riikidesse ning õõnestaks meie siseturvalisust ja stabiilsust. Siseriiklikult saame konflikti kandumise siia välistada aga ainult nii, et tagame iga Eesti elaniku turvatunde sõltumata tema religioonist või päritolust,” ütles Läänemets.

Läänemets märkis Eesti Juudi Kogukonnale ja Eesti Juudiusu Kogudusele saadetud toetusavalduses, et inimsusevastastele kuritegudele ei ole õigustust ning igasugused katsed Iisraeli rahva suhtes sooritatud terrorismikuritegusid õigustada ainult õhutavad antisemitismi ja sellest ajendatud rünnakuid juudi kogukondade vastu.

  • Siseminister kinnitas kirjas, et juudi rahvusest inimeste ning kogukonna jaoks oluliste objektide ning mälupaikade igakülgse turvalisuse tagamine on tänases olukorras meie riigi jõustruktuuride kõrgendatud tähelepanu all.
Head Uudised GoodNews