Avaleht Eesti elu LAKMUSTEST I Koolinoored saavad registreeruda riigikaitseõpetuse ainevõistlusele
LAKMUSTEST I Koolinoored saavad registreeruda riigikaitseõpetuse ainevõistlusele

LAKMUSTEST I Koolinoored saavad registreeruda riigikaitseõpetuse ainevõistlusele

22. märtsist saavad kõik Eesti koolinoored registreeruda esmakordselt toimuvale üleriigilisele riigikaitseõpetuse ainevõistlusele Hakk.

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on kaitseministeeriumi ja Tartu Ülikooli teaduskooli korraldatava võistluse eesmärk tutvustada kaitsevaldkonna ja teaduse seoseid ning tekitada huvi riigikaitse vastu.

„Riigikaitseõpetus on suures osas lõimitud matemaatika, füüsika, ajaloo, geograafia ja ühiskonnaõpetusega,“ märkis Laanet. „Seoste loomine ja insenerilik mõtlemine on riigikaitsevaldkonnas äärmiselt olulised.“

Tartu Ülikooli teaduskooli direktori asetäitja Marek Järviku sõnul on võistlus eelkõige suunatud gümnaasiumi ja kutseõppe õpilastele, kel võib juba olla läbitud riigikaitseõpetuse valikaine, ent mõõtu võtma on oodatud ka nooremad õpilased, kel huvi riigikaitseteemade vastu.

„Võistlus on esimene nii-öelda lakmustest, millega kõrvutada õpilaste teadmisi riigikaitsest ja omakorda mõõta riigikaitseõpetajate töö tulemuslikkust,“ ütles Järvik. Ta lisas, et riigikaitsevõistlus on nii-öelda pilootprojekt ehk suure huvi korral võiks tulevikus korraldada ka riigikaitseolümpiaadi.

Laaneti sõnul on analüüsioskuse ja kriitilise mõtlemisvõimega inimesi riigikaitses alati vaja ning just selliseid oskusi uuel võistlusel proovile pannakse ja arendatakse. Ta lisas, et valikainena toetab riigikaitseõpetus gümnaasiumi õppekavas nimetatud ühiskondlike väärtuste ja patriotismi arendamist, et õpilastest kujuneksid eetilised, vastutustundlikud ja aktiivsed kodanikuühiskonna liikmed.

Võistlus sai nime intelligentse ja tugeva kaitsetahtega linnu järgi. Ühtlasi on „hakk” sõnade „haritus“, „asjatundlikkus“, „kodanikuteadlikkus“ ja „kaitsetahe“ esitähtedest moodustunud akronüüm. „Kõik need sõnad peegeldavad võistluse olemust,“ sõnas Järvik.

Võistlus toimub 45-minutilise veebipõhise testina Tartu Ülikooli Moodle’i keskkonnas 7. aprillil.

Täna õpetatakse kaitseministeeriumi toetusel riigikaitset valikainena 131 gümnaasiumis ja 17 kutseõppeasutuses.