Avaleht Eesti elu Lastekaitse Liit kutsub kohalikke omavalitsusi kandideerima aasta Koolirahu linna või valla tiitlile
Lastekaitse Liit kutsub kohalikke omavalitsusi kandideerima aasta Koolirahu linna või valla tiitlile

Lastekaitse Liit kutsub kohalikke omavalitsusi kandideerima aasta Koolirahu linna või valla tiitlile

Lastekaitse Liit kutsub kohalikke omavalitsusi kandideerima aasta Koolirahu linna või valla tiitlile, et juba 1. septembril kuulutada üheskoos välja üle-eestiline koolirahu.

Koolirahu liikumise eesmärgiks on saavutada üheskoos turvaline ja sõbralik koolikeskkond õpilastele, õpetajatele, koolipersonalile, lastevanematele ja erinevatele kooliga seotud huvigruppidele.

Foto: Lastekaitse Liit/HTM

“Sõna “rahu” on tänasel päeval tähenduslikum ja olulisem, kui veel aasta tagasi. Me tahame elada rahu ajal ja rahus – nii globaalses mõõtmes kui iga inimese isikliku elu mõttes. Meie rahu algab meist endist, meie lähedastest, sõpradest, koolikaaslastest, kaasteelistest,” ütles Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala. Seetõttu ootame Koolirahu välja kuulutamise kohaks ja partneriks 1. septembril 2023kohalikku omavalitsust, kes teadlikult panustab sellesse, et laste kooliaasta on turvaline, toetatud ja sõbralike suhtega, et probleemide korral otsitakse ja leitakse koos lahendusi, et koolirahu oleks aastaringselt tagatud.

Sõna “rahu” on tänasel päeval tähenduslikum ja olulisem, kui veel aasta tagasi. Me tahame elada rahu ajal ja rahus – nii globaalses mõõtmes kui iga inimese isikliku elu mõttes. Meie rahu algab meist endist, meie lähedastest, sõpradest, koolikaaslastest, kaasteelistest.

Omavalitsus, mis kandideerib Koolirahu linna või valla tiitlile, võtab endale kohustuse korraldada 1. septembril pidulik lepingu allkirjastamise tseremoonia. Lastekaitse Liit ulatab oma abikäe sündmuse koordineerimises, kajastamises, aga ka vajalike läbirääkimiste pidamises. Lisaks ootavad kõnealust omavalitsust 2023/2024 õppeaastal tasuta koolitused koolirahu koostööpartneritelt, millest võivad saada osa kõik selle piirkonna haridusasutused.

Foto: Lastekaitse Liit/HTM

Kandideerimine on avatud 6. veebruarist kuni 10. märtsini.

Valiku aitavad teha koolirahu partnerid Haridus- ja Teadusministeerium, Lastekaitse Liidu programm “Kiusamisest vabaks!”, Eesti Õpilasesinduste Liit, MTÜ NÜ TORE, Integratsiooni Sihtasutus, SA Kiusamisvaba Kool, Vaikuseminutid ning Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikud.

Üle-eestilist koolirahu on kuulutatud välja juba enam kui 20 aastast, alates 1999, eesmärgiga märgata ja toetada kõiki, kes oma kooliteed käies vajavad turvalist koolikeskkonda, lihtsat ja segamatut koolirõõmu. Et ühtegi päeva ei eksiks kiusu ja vägivalda, vaid kooliseinte vahel valitseksid sallimine, üksteisest hoolimine, austus ja toetav meeleolu.

Varasemalt on koolirahu kuulutatud välja järgnevates Eestimaa paikades: Tallinnas, Tartus, Põltsamaal, Viljandis, Valgas, Narvas, Pärnus, Põlvas, Rakveres, Elvas, Jõgeval, Sillamäel, Kuressaares, Türil, Hiiumaal, Võrus, Keilas ning 2022/2023 õppeaastal Paides.