Home Eesti elu Linnahalli kontserdi osapooled tegid toimunust järeldused
Linnahalli kontserdi osapooled tegid toimunust järeldused

Linnahalli kontserdi osapooled tegid toimunust järeldused

Tallinna linnakantselei, PPA, päästeameti, terviseameti ja Tallinna Linnahalli esindajad kohtusid täna 27. augustil Linnahalli katusel toimunud üritust korraldanud ettevõtetega Hamburg & Partnerid, üritusturundusagentuuriga Frank Events ja turvapartneriga G4S.

Kohtumisel arutati läbi, kuidas erinevad osapooled mõistsid ürituse ettevalmistamiste, korraldamist ja omavahelist infovahetust.

Ühiselt jõuti järgmistele järeldustele:

  • Ürituse korraldaja ei viinud 27. augusti õhtul Linnahalli katusel läbi seda üritust, millele ta oli saanud avaliku ürituse loa ja kooskõlastused.
  • Tallinna Linnahalli AS kui kinnistu omanik ei andnud luba kontserdi korraldamiseks Linnahalli katusel. Katuse kasutamise eesmärk oli lepingujärgselt ainult vaateplatvorm koos muusika esitamisega. Kontserdi korraldamisele hoone katusel ei oleks Linnahall kooskõlastust andnud.
  • Avaliku ürituse loa taotlusele kooskõlastust andnud ametkonnad andsid kooskõlastuse teadmisega, et toimub pooletunnine droonide ilutulestik koos taustamuusikaga. Esitatud dokumentide põhjal ei olnud kooskõlastajatel võimalik aru saada, et kavandatakse populaarse artisti 40-minutilist tasuta kontserti, mis oleks kindlasti muutnud erinevaid tingimusi, sh turvaplaani, liiklus- ja parkimisskeemi. Ürituse tegelikust formaadist puudus lisaks Linnahallile info ka linnakantseleil, PPA-l, päästeametil ja terviseametil. G4S koostas turvaplaani teistel alustel. Seetõttu jäid ka vajalikud ennetusmeetmed rakendamata ja halvima stsenaariumi korral polnuks ootamatu evakuatsiooni tõttu tagatud ligipääs operatiivsõidukitele.
  • Toimunud ürituse jaoks ei rakendatud turvameetmeid piisavalt. Ürituse ettevalmistuse käigus muutus oluliselt ürituse formaat, mistõttu polnud turvalisusplaanid kooskõlas tegeliku olukorraga. Turvatöötajaid polnud selle rahvahulga jaoks piisavalt, osa inimesi sisenes omavoliliselt piiratud alale vaktsiinipassi näitamata, kuid topeltpiiretega õnnestus tagada, et nad ei puutunud kokku tervisetõendi esitanud publikuga. Korraldaja ei tegelenud liikluse reguleerimisega, mistõttu tekkisid piirkonnas ummikud.
  • Sellest kõigest tulenevalt polnud publiku turvalisus täiel määral tagatud, õnneks keegi aga kannatada ei saanud ja ühtegi vahejuhtumit ei registreeritud.

Üritust korraldanud osapooled möönsid, et avaliku ürituse loa taotlemisel esitatud info jäi puudulikuks. Ürituse korraldajad kinnitasid, et nad ei eksitanud Linnahalli ega ametkondi tahtlikult.

„Arvestades ürituse korraldaja kahetsust tekkinud segaduse pärast ja pahatahtlikkuse puudumist, on linnakantselei otsustanud, et ei pöördu järelevalveasutuste poole avaldusega väärteomenetluse alustamiseks. Meie eesmärk ei ole ürituse korraldajaid karistada, vaid edaspidi selliste olukordade kordumist vältida. Meie jaoks on õppetund see, et kavatseme täiendavalt tõhustada avaliku ürituse lubade menetlusi, et ürituste korraldajad selgitaksid veelgi detailsemalt, milliseid tegevusi üritusel tegelikult kavandatakse, et põhjalikumalt hinnata ürituste sobivust,“ ütles linnasekretär Priit Lello.

„Avaliku ürituse loa taotlemisel on oluline kavandatava ürituse iseloom, eesmärk ja sisu võimalikult detailselt lahti kirjutada, siis saavad erinevad kooskõlastust andvad ametkonnad anda oma soovitusi, et üritus saaks toimuda turvaliselt. Sel juhul saab ka ürituse korraldaja olla kindel, et ta on teinud endast kõik, et vajadusel oleksid politsei, pääste ja terviseamet valmis kiiresti reageerima,“ lisas Lello.

„Mõistame, et oleksime pidanud esitama detailsemat ja täiendavat infot, mis oleks olnud linnale ja teistele osapooltele oluline loa väljastamisel. Kinnitame, et me tahtlikult eksitavat infot ei andnud ja vabandame, et ürituse ettevalmistusel jäi edastamata täielik info etenduse formaadi ja mastaabi kohta. Vabandame kõigi nende ees, kellel oli üritusel ebamugav või kelle jaoks oli tekkinud olukord ehmatav,” ütles ürituse korraldusmeeskonna esindaja, Hamburg & Partnerite konsultant Mihkel Lendok.

„Sellest juhtumist on palju õppida. Vabandame, et ürituse ettevalmistamisel tekkis möödarääkimisi. Katkestasime ürituse koheselt, kui esimene info vibratsiooni kohta laekus. Samuti suutsime tagada selle, et tervisetõendita inimesed ei pääseks katusel topeltaiaga piiratud ürituse alale ja linnahalli katusel ei viibinud üle 2000 inimese,” ütles Taavi Puuorg ürituskorraldusagentuurist Frank Events. “Aitäh kõigile inimestele, kes te reageerisite hajutamise palvele mõistvalt ja rahulikult ning tegite igakülgset koostööd!“

Avaliku ürituse loa taotlemise tingimused ja nõutud info on Tallinna kodulehel.

Tallinna Linnahalli AS Linnahall tellib ekspertiisi hoone ohutuse hindamiseks.