1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Merivälja kool muudetakse põhikooliks
Merivälja kool muudetakse põhikooliks

Merivälja kool muudetakse põhikooliks

Merivälja kool Foto: Merivälja kool
Merivälja kool
Foto: Merivälja kool

Tallinna linnavalitsus otsustas tänasel istungil esitada linnavolikogule otsuse eelnõu, mille kohaselt korraldatakse Merivälja Kool 1. septembriks 2015 ümber põhikooliks.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on demograafilisest olukorrast tulenevalt  2011. aastast kasvanud kogu Tallinnas 1. klassi astuvate õpilaste arv. „Nii on ka Pirita linnaosas suurenenud vajadus põhikooli õppekohtade järele,“ tõdes Kõlvart. „Merivälja Kool korraldatakse ümber põhikooliks, kus õpe toimub I, II ja III kooliastmel. Hetkel toimub seal õpe I ja II kooliastmel.“

Abilinnapea märkis, et ruumikitsikuse tõttu alustati Merivälja Koolis 2012. aastal ehitustöödega. „Esimeses etapis ehitati koolile juurde õpperuume – kokku viis õppeklassi ja õpetajate tuba ning käesoleva aasta 1. septembriks valmis kooli spordihoone,“ ütles Kõlvart. „Ehitustööde kolmandas etapis on võimalik juurde ehitada 4–5 klassiruumi, mis võimaldab tulevikus hoones tegutseda põhikoolil 1.–9. klassini ja vähemalt kahe klassikomplektiga, kokku kuni 450 õpilast.“

Pirita linnaosas aadressil Heki tee 16 asuv Merivälja Kool on eesti õppekeelega kool, mis avati 1948. aastal 3-klassilisena ja 1993. aastal korraldati ümber 6‑klassiliseks. Merivälja Kooli 1.–6. klassis õpib käesoleval õppeaastal 316 õpilast, kokku on koolis 14 klassikomplekti.

Merivälja Kooli 1. klassi astus 2011. aastal 64 õpilast, s.o 2010. aastaga võrreldes 21 õpilast rohkem, senise kahe klassikomplekti asemel on kool avanud kolm klassikomplekti. Õpilaste arv on koolis viimastel aastatel kasvanud: 2010/2011. õppeaastal 202 õpilast, 2011/2012. õppeaastal 235 õpilast, 2012/2013. õppeaastal 278 õpilast, 2013/2014. õppeaastal 315 õpilast ning 2014/2015. õppeaastal 337 õpilast. Merivälja Kooli õpilaste arv on viie viimase õppeaasta jooksul kasvanud 86%. Õppeaasta keskmine õpilaste arvu kasv on 17%. Tallinna piirkonnas kasvab järgmistel aastatel põhikooli õppekohti vajavate laste arv eeldatavasti kuni 40%.

Head Uudised GoodNews