Avaleht Eesti elu Mihhail Kõlvart asutuste koomale tõmbamisest: ümberkorralduste mõte on pakkuda Tallinna maksumaksja raha eest paremaid tulemusi
Mihhail Kõlvart asutuste koomale tõmbamisest: ümberkorralduste mõte on pakkuda Tallinna maksumaksja raha eest paremaid tulemusi

Mihhail Kõlvart asutuste koomale tõmbamisest: ümberkorralduste mõte on pakkuda Tallinna maksumaksja raha eest paremaid tulemusi

Tallinna linn on jõudnud linnasüsteemi struktuuri kaasajastamisega linnakantselei ümberkorraldamise ning asutuste ühendamise etappi. Linnavalitsus võttis täna vastu neid ümberkorraldusi puudutava juhtimisplaani 2021. Kõik linna pakutavad teenused säilivad ka pärast muudatusi.

„Iga asutuse struktuur peab toetama visiooni ja eesmärkide täitmist. See tähendab, et ka linna iga struktuuriüksuse tegevus peab lähtuma eesmärkidest ja olema nendest tulenevalt mõtestatud. Meie põhiline eesmärk peab alati olema linnaelanike võimalikult hea teenindamine ja ümberkorralduste mõte on pakkuda Tallinna maksumaksja raha eest paremaid tulemusi,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

„Tuleb tunnistada, et mõningaid avalikke ülesandeid täidame täna ilma suurema visioonita ja on mitmeid ülesandeid, mida saaksime täita paremini. Kasvavas konkurentsis teiste Euroopa linnadega ja saabunud majanduslanguses tuleb teha kriitiline sissevaade senisesse ja tõsta linna toimimise suutlikkust. Linn vajab juurde kompetentse, mis on seotud linna strateegilise planeerimise, mõjuanalüüside ja prognoosidega,“ nentis Kõlvart.

Muudatustega luuakse linnapea otsealluvusse linna strateegiakeskus, kuhu liiguvad mitmed organisatsiooni erinevates struktuuriüksustes paiknevad strateegilise arenguga tegelevad üksused. Strateegiakeskusega liidetakse ka osa tugiteenuseid, linnakantselei jätkab vähendatud funktsioonidega.

„Strateegiakeskus saab ülesandeks suurendada Tallinna konkurentsivõimet, et meelitada siia rohkem investeeringuid, ettevõtlust ja külastajaid, tõsta avalike teenuste kvaliteeti ja parandada nende kättesaadavust ning suurendada innovaatiliste ja digitaalsete lahenduste osakaalu linna ülesannete täitmisel. Strateegiakeskusesse loodav urbanistika kompetentsikeskus peab aga rajama süsteemse aluse linnakeskkonna ühtlustatud ja läbimõeldud kujundamiseks,“ selgitas linnapea.

Spordi- ja Noorsooameti, Kultuuriameti ja Haridusameti ülesandeid analüüsitakse ja nende valdkondade suuremaks sidustamiseks töötatakse välja konkreetne kava. Perekonnaseisuamet viiakse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea haldusalasse. Linnaarhiiv ametina ei jätka, ülesanded viiakse üle Linnakantseleisse. Seevastu seni Linnakantseleis olnud Haldusteenistuse funktsioonid viiakse üle Linnavaraametisse. Tallinna Energiaagentuuri kui iseseisva asutuse tegevus lõpetatakse ja selle funktsioonid viiakse üle Strateegiakeskusesse.

Linnapea sõnul lisandub ümberkorralduste käigus veel muudatusi, täpsustatud plaan valmib sügiseks.

„Struktuurimuudatuste peamine eesmärk ei ole personali vähendamine, kuid muutuste elluviimisel on võimalik kindlasti toimida efektiivsemalt, vähendades tegevus- ja personalikulusid,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart. Esialgsel hinnangul annab annavad ümberkorraldused kokkuhoidu ligikaudu 2,5 miljonit eurot aastas.

Linnaasutuste reorganiseerimise ettevalmistuste protsess algab pärast suvepuhkuste aega augustis. Septembri alguseks on kavas valmis jõuda vajaliku eelnõuga, et Tallinna volikogu saaks ametiasutuste reorganiseerimise üle otsustada. Tallinna linnaasutuste uus struktuur hakkab kehtima hiljemalt aasta lõpust.

2019. aastal analüüsiti Tallinna kui organisatsiooni toimimist ning toodi välja ettepanekud linna juhtimiskvaliteedi tõstmiseks ja organisatsiooni muutmiseks. Esimeste muudatustena liideti 2019. aastal Tallinna Kommunaalamet ja Tallinna Keskkonnaamet, 2020. aasta kevadel lõpetati linna hallatava asutuse Tallinna Kalmistud tegevus, mille ülesanded anti üle linna hallatavale asutusele Kadrioru Park. Järgmiste muudatustega alustati juunis 2020, kui linnavalitsus esitas linnavolikogule otsuse eelnõud, millega lõpetatakse SA Tallinna Arendus- ja Koolituskeskus, SA Tallinna Televisioon, SA Lutreola ning AS Termak liidetakse Tallinna Linnatranspordi AS-ga. 2021. aasta jooksul on kavas ellu viia hallatavate asutuste ümberkorraldused.

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga