Avaleht Eesti elu TOETUS I Tallinn toetab täiendavate meetmetega asendushooldusteenusel olevaid lapsi ja peresid
TOETUS I Tallinn toetab täiendavate meetmetega asendushooldusteenusel olevaid lapsi ja peresid

TOETUS I Tallinn toetab täiendavate meetmetega asendushooldusteenusel olevaid lapsi ja peresid

Tallinna linn on välja töötanud täiendavad meetmed asenduskoduteenusel viibivate laste ja vanemate toetamiseks.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina sõnul on linn koostöös linnaosadega kaardistanud hooldusperede vajadused ja nende ootused, millest lähtuvalt töötati välja ka täiendavad meetmed. „Nii suurendame hoolduspere vanema universaaltoetust lapse perre tulemise ajal, kolmel esimesel kuul 876 euroni kuus ja seda iga perre tuleva lapse kohta. Ühtlasi võimaldame hoolduspere vanemale vajaduspõhist toetust, et tagada pere tarvidusest ja olukorrast lähtuvalt hoolduspere vanema toetust ka järgmistel kuudel,“ selgitas Beškina. „Meie sooviks on, et iga laps leiaks omale armastava perekonna, mis on kahtlemata kõige parem kasvukeskkond. Lapse kasvatamine nõuab ressursse, kuid eeskätt vajab laps hoolivat ja turvalist kodu.“

Sõltumata sellest, mis vanuses laps hooldusperesse tuleb, vajavad vanemad ja laps aega, et omavahel rohkem koos olla ja korraldada lapse eluga seonduvat. See võib tähendada, et vanemate jaoks muutub väga keeruliseks endises mahus töötamine. Hoolduspere vanema toetus tõstetakse kolmel esimesel kuul 1,5 alampalga suuruseks ehk 876 eurot kuus, et vanematel oleks rahaliselt paremad võimalused jääda näiteks koostöös tööandjaga osaliselt töölt kõrvale. Eelnimetatud linna meede kehtib 2022. aasta 1. aprillini, mil jõustub riigi hoolduspere vanemahüvitis 70 päevaks sõltumata lapse vanusest.

Mõne juhtumi puhul võib lähtuvalt lapse suurema toe vajadusest olla vanematel tarve ka töölt kõrvale jääda kauemaks kui 3 kuud, mistõttu luuakse võimalus pere vajadustest lähtuvalt kaalutlusotsusega tõsta hoolduspere vanema toetust ka järgnevatel kuudel.

„Ent lisaks hooldusperes kasvavate laste toetuste tõstmisele, toetame täiendavalt ka asenduskoduteenusel olevaid lapsi. Nii loome süsteemse võimaluse katta vajaduspõhiselt lapsele tehtavaid kulutusi. Samuti tõstame asendushoolduselt või eestkosteperest ellu astuva noore ellusuunamistoetust. Selle seome töötasu alammääraga ja senine ühekordne toetus kasvab 320 eurolt 584 euroni,“ täpsustas abilinnapea. „Lisaks soovime arendada edasi asendushoolduselt ja eestkosteperedest ellu astuvatele noortele pakutavat järelhooldust, et saaksime senisest paindlikumalt katta noore kulutusi, näiteks üüri, välismaale õppima siirdumisel, autokooli jms. kulutuste tasumist.“ 

Tallinnas on hetkel hooldusperes 30 last, asenduskodus 27, perekodus 115 ja järelhooldusel 16 last.

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga